Aarhus Kommune
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C

+45 89 40 20 00
post@aarhus.dk

Kontaktpersoner:
Søren Borup Christensen
+45 41 87 46 66
sbc@aarhus.dk

Iryna Nielsen
+45 87 13 33 60
ifkn@aarhus.dk

Toke Wendelboe Stobberup
+45 41 85 81 46
swt@aarhus.dk

  Besøg fonden   Ansøgningsskema   tilbage

Aarhus Kommune - Anlægspuljen til forenings- og fritidsfaciliteter

foundation detail Fonde b4cca107-a92e-45ec-9427-b4f7f7b8ee93 Every Year http://fondeadmin.logicton.com/media/6676411/Skaermbillede-2018-09-19-kl-172423.png http://fondeadmin.logicton.com/media/6676411/Skaermbillede-2018-09-19-kl-172423_thumb.jpg Aarhus Kommune - Anlægspuljen til forenings- og fritidsfaciliteter 2013-12-12T12:25:36 44 Kommunal pulje

Det er muligt at søge om støtte til nye forenings- og fritidsfaciliteter samt til ombygning, modernisering og renovering af eksisterende faciliteter. Faciliteterne skal anvendes til aktiviteter i folkeoplysende foreninger samt til selvorganiserede aktiviteter, som ligger inden for sports- og fritidsområdet.

Ordningen giver som udgangspunkt et tilskud på maksimalt 50 % procent af udgifterne til ombygning, renovering, modernisering samt mindre nyanlæg under forudsætning af. Tilskuddet ydes kun, hvis du kan dokumentere at være i besiddelse af likvide midler på minimum 15 procent af de samlede anlægsudgifter. Et samlet anlægs-, finansierings- og eventuelt driftsbudget skal kunne godkendes af Sport & Fritid.

Det er også muligt at få et tilskud på 70 % til investeringer i energibesparende tiltag under forudsætning af, at ansøgeren kan dokumentere at være i besiddelse af likvide midler på minimum 15 procent af de samlede anlægsudgifter, og at investeringen medfører en reduktion af Sport & Fritids lokaletilskud til den pågældende facilitet.

Til større nye projekter, fx idrætshaller, kan der gives støtte på maksimalt 15 procent af de samlede anlægsudgifter under forudsætning af, at ansøgeren kan dokumentere at være i besiddelse af likvide midler på et tilsvarende beløb. Tilskuddet kan efter en konkret vurdering forhøjes.

Hvis man ønsker at ansøge om midler, skal ansøgningen være Sport & Fritid i hænde senest den 1. oktober. Indkomne ansøgninger efter denne dato kan ikke forventes imødekommet. Midlerne uddeles én gang årligt.

Du kan forvente at få svar senest i januar. Såfremt der kan ydes lokaletilskud til projektet, ydes dette kun efter forudgående godkendelse.

Indsend ansøgningen til Sport & Fritid med enten NemID eller som vedhæftet fil til sport-fritid@aarhus.dk

Det er muligt at søge om støtte til nye forenings- og fritidsfaciliteter samt til ombygning, modernisering og renovering af eksisterende faciliteter. Faciliteterne skal anvendes til aktiviteter i folkeoplysende foreninger samt til selvorganiserede aktiviteter, som ligger inden for sports- og fritidsområdet.

Ordningen giver som udgangspunkt et tilskud på maksimalt 50 % procent af udgifterne til ombygning, renovering, modernisering samt mindre nyanlæg under forudsætning af. Tilskuddet ydes kun, hvis du kan dokumentere at være i besiddelse af likvide midler på minimum 15 procent af de samlede anlægsudgifter. Et samlet anlægs-, finansierings- og eventuelt driftsbudget skal kunne godkendes af Sport & Fritid.

Det er også muligt at få et tilskud på 70 % til investeringer i energibesparende tiltag under forudsætning af, at ansøgeren kan dokumentere at være i besiddelse af likvide midler på minimum 15 procent af de samlede anlægsudgifter, og at investeringen medfører en reduktion af Sport & Fritids lokaletilskud til den pågældende facilitet.

Til større nye projekter, fx idrætshaller, kan der gives støtte på maksimalt 15 procent af de samlede anlægsudgifter under forudsætning af, at ansøgeren kan dokumentere at være i besiddelse af likvide midler på et tilsvarende beløb. Tilskuddet kan efter en konkret vurdering forhøjes.

Hvis man ønsker at ansøge om midler, skal ansøgningen være Sport & Fritid i hænde senest den 1. oktober. Indkomne ansøgninger efter denne dato kan ikke forventes imødekommet. Midlerne uddeles én gang årligt.

Du kan forvente at få svar senest i januar. Såfremt der kan ydes lokaletilskud til projektet, ydes dette kun efter forudgående godkendelse.

Indsend ansøgningen til Sport & Fritid med enten NemID eller som vedhæftet fil til sport-fritid@aarhus.dk

Seneste relaterede nyheder

FONDSDATA

Ansøgningsfrist

  • 1. oktober 2019
2019-10-01T00:00:00

Kategori:

  • Bygge og anlæg
  • Fritid og natur
  • Kunst og kultur
  • Sport og motion

Fondstype

  • Kommunal pulje
2018-09-19T17:30:40

Sidst opdateret

  • 19. september 2018