Aarhus Kommune
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C

+45 89 40 20 00
post@aarhus.dk

Kontaktperson:
Christina Fruergaard
+45 24 46 72 99
+45 24 46 72 99
cfru@aarhus.dk

  Besøg fonden   Ansøgningsskema   tilbage

Aarhus Kommune - SeniorAktivitetsPuljen

foundation detail Fonde 6c810db6-8bf5-451b-b1cb-0549ca2c9106 Always active http://fondeadmin.logicton.com/media/6676411/Skaermbillede-2018-09-19-kl-172423.png http://fondeadmin.logicton.com/media/6676411/Skaermbillede-2018-09-19-kl-172423_thumb.jpg Aarhus Kommune - SeniorAktivitetsPuljen 2018-04-17T12:52:48 43 Kommunal pulje
MKB og MSO, Aarhus Kommune har i samarbejde med Bevæg dig for Livet - Senior, besluttet at yde støtte til idrætsforeninger der opretter nye aktiviteter for deltagere på 60 år og derover.

Ældreidrætten er i dag et område i en rivende udvikling. Området har et stort potentiale i forhold til ældres muligheder for at indgå i sunde fællesskaber i idrætsforeningerne, både som aktive deltagere i aktiviteter og som potentielle frivillige i foreningslivet. Samtidig er der en række sundhedsmæssige fordele ved at få flere aktive ældre.

Målet med tilskuddet er, at flere ældre skal dyrke idræt i foreningerne. Tilskuddet ventes at styrke idrætsforeningernes rekruttering af nye seniorer til idrætsaktiviteterne. Der lægges vægt på, at initiativerne er nyskabende på en eller flere parametre.  

Retningslinjer for tilskud til ældreidræt

 • Tilskuddet gælder idrætsaktiviteter, herunder folkedans, for deltagere på 60 år og derover i Aarhus Kommune. Idrætsaktiviteterne skal være godkendt under DGI eller DIF.
 • Tilskud kan søges af godkendte folkeoplysende foreninger, der er hjemhørende i Aarhus Kommune.
 • Tilskuddet kan anvendes til dækning af omkostninger ved aktivitetens gennemførelse – fx trænerløn, materialer, lokaleudgifter mv.
 • Tilskuddet forudsætter en deltagerbetaling, som fx kan være i form af et kontingent til foreningen. Foreningen fastsætter selv kontingentets størrelse.
 • Der ydes ikke tilskud til arrangementer, hvor der opkræves entré. Heller ikke kommercielle arrangementer eller aktiviteter, der støttes økonomisk fra anden side.
 • Der kan søges op til 5.000 kr., dog kan der i særlige tilfælde ansøges om et større beløb.
 • Sport & Fritid udtager 10% af foreningerne til stikprøvekontrol, hvor vi bl.a. undersøger:
 • Om foreningen har anvendt tilskudsmidlerne til uvedkommende formål
 • Om foreningens aktiviteter kan betegnes som folkeoplysende

Ansøgning og ansøgningsfrist:

 • Der kan løbende søges foreningstilskud.
 • Ansøgningsskema skal benyttes og underskrives af formand og kasserer. 
 • Foreninger der har modtaget tilskud skal efterfølgende aflægge tilskudsregnskab (indsendes i efterfølgende kalenderår).
 • Der kan kun søges tilskud én gang pr. afdeling i idrætsforeningen.
 • Tilskuddet udbetales til foreningens CVR nummer.
MKB og MSO, Aarhus Kommune har i samarbejde med Bevæg dig for Livet - Senior, besluttet at yde støtte til idrætsforeninger der opretter nye aktiviteter for deltagere på 60 år og derover.

Ældreidrætten er i dag et område i en rivende udvikling. Området har et stort potentiale i forhold til ældres muligheder for at indgå i sunde fællesskaber i idrætsforeningerne, både som aktive deltagere i aktiviteter og som potentielle frivillige i foreningslivet. Samtidig er der en række sundhedsmæssige fordele ved at få flere aktive ældre.

Målet med tilskuddet er, at flere ældre skal dyrke idræt i foreningerne. Tilskuddet ventes at styrke idrætsforeningernes rekruttering af nye seniorer til idrætsaktiviteterne. Der lægges vægt på, at initiativerne er nyskabende på en eller flere parametre.  

Retningslinjer for tilskud til ældreidræt

 • Tilskuddet gælder idrætsaktiviteter, herunder folkedans, for deltagere på 60 år og derover i Aarhus Kommune. Idrætsaktiviteterne skal være godkendt under DGI eller DIF.
 • Tilskud kan søges af godkendte folkeoplysende foreninger, der er hjemhørende i Aarhus Kommune.
 • Tilskuddet kan anvendes til dækning af omkostninger ved aktivitetens gennemførelse – fx trænerløn, materialer, lokaleudgifter mv.
 • Tilskuddet forudsætter en deltagerbetaling, som fx kan være i form af et kontingent til foreningen. Foreningen fastsætter selv kontingentets størrelse.
 • Der ydes ikke tilskud til arrangementer, hvor der opkræves entré. Heller ikke kommercielle arrangementer eller aktiviteter, der støttes økonomisk fra anden side.
 • Der kan søges op til 5.000 kr., dog kan der i særlige tilfælde ansøges om et større beløb.
 • Sport & Fritid udtager 10% af foreningerne til stikprøvekontrol, hvor vi bl.a. undersøger:
 • Om foreningen har anvendt tilskudsmidlerne til uvedkommende formål
 • Om foreningens aktiviteter kan betegnes som folkeoplysende

Ansøgning og ansøgningsfrist:

 • Der kan løbende søges foreningstilskud.
 • Ansøgningsskema skal benyttes og underskrives af formand og kasserer. 
 • Foreninger der har modtaget tilskud skal efterfølgende aflægge tilskudsregnskab (indsendes i efterfølgende kalenderår).
 • Der kan kun søges tilskud én gang pr. afdeling i idrætsforeningen.
 • Tilskuddet udbetales til foreningens CVR nummer.

Seneste relaterede nyheder

FONDSDATA

Ansøgningsfrist

 • Løbende

Kategori:

 • Sport og motion

Fondstype

 • Kommunal pulje
2018-09-19T18:31:25

Sidst opdateret

 • 19. september 2018