JA
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg

Kontaktperson:
Laila Mortensen
+45 33 21 28 00
lam@ja.dk

  Besøg fonden   tilbage

Agronomfonden - Gruppeansøgning

foundation detail Fonde dd5bb1d6-6efa-4ac6-b9f2-00869de79189 Every Year http://fondeadmin.logicton.com/images/Media/19170014/Agronomfonden.png http://fondeadmin.logicton.com/images/Media/19170014/Agronomfonden_thumb.jpg Agronomfonden - Gruppeansøgning 2013-12-12T12:25:58 44 Privat fond

Agronomfonden - Gruppeansøgning har til formål at påskønne initiativer af faglig karakter. Fonden kan søges af grupper på 2-5 eller grupper på over 5 personer, der studerer inden for det jordbrugsvidenskabelige område. Begge ansøgningsskemaer kan findes på hjemmesiden.

Midlerne gives i form af et legat, som skal fungere som motivation til fortsat videreuddannelse og erfaringsudveksling inden for det jodbrugsvidenskabelige område. Det forventes særligt brugt til studierejse/studieophold for 2-5 eller flere personer.

Du kan ansøge fonden to gange årligt. Hvis du ønsker at komme i betragtning til legatet, skal du opfylde nedenstående:

 • Du skal sikre dig, at ansøgningen opfylder formålet for fonden og at alle punkter på ansøgningsskemaet er udfyldt. Hvis skemaet er ufuldstændigt udfyldt, gives principielt afslag på ansøgningen
 • For studerende gælder, at der principielt kun gives legater til studerende på en overbygningsuddannelse. I særlige tilfælde tages bachelorstuderende ligeledes i betragtning, hvis formålet taler derfor. 
 • Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, bliver først behandlet ved den efterfølgende uddeling
 • Ansøgninger til Agronomfonden skal indsendes på mail eller i 1 eksemplarer og inden afrejse. 

Agronomfonden - Gruppeansøgning har til formål at påskønne initiativer af faglig karakter. Fonden kan søges af grupper på 2-5 eller grupper på over 5 personer, der studerer inden for det jordbrugsvidenskabelige område. Begge ansøgningsskemaer kan findes på hjemmesiden.

Midlerne gives i form af et legat, som skal fungere som motivation til fortsat videreuddannelse og erfaringsudveksling inden for det jodbrugsvidenskabelige område. Det forventes særligt brugt til studierejse/studieophold for 2-5 eller flere personer.

Du kan ansøge fonden to gange årligt. Hvis du ønsker at komme i betragtning til legatet, skal du opfylde nedenstående:

 • Du skal sikre dig, at ansøgningen opfylder formålet for fonden og at alle punkter på ansøgningsskemaet er udfyldt. Hvis skemaet er ufuldstændigt udfyldt, gives principielt afslag på ansøgningen
 • For studerende gælder, at der principielt kun gives legater til studerende på en overbygningsuddannelse. I særlige tilfælde tages bachelorstuderende ligeledes i betragtning, hvis formålet taler derfor. 
 • Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, bliver først behandlet ved den efterfølgende uddeling
 • Ansøgninger til Agronomfonden skal indsendes på mail eller i 1 eksemplarer og inden afrejse. 

Seneste relaterede nyheder

FONDSDATA

Ansøgningsfrist

 • 1. marts 2019
 • 3. september 2019
2019-03-01T00:00:00

Kategori:

 • Fritid og natur
 • Uddannelse

Fondstype

 • Privat fond
2019-01-07T23:04:06

Sidst opdateret

 • 7. januar 2019