Brøndby Kommune
Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

+45 43 28 28 28
brondby@brondby.dk

Kontaktperson:
Ditte Larsen
+45 43 28 25 02
social@brondby.dk

  Besøg fonden   Ansøgningsskema   tilbage

Brøndby Kommune - Frivilligt socialt arbejde (§18)

foundation detail Fonde 9137aae7-b7cf-486d-b899-96b9511e27e2 Every Year http://fondeadmin.logicton.com/media/1153/Broendby-kommune.png http://fondeadmin.logicton.com/media/1153/Broendby-kommune_thumb.jpg Brøndby Kommune - Frivilligt socialt arbejde (§18) 2014-02-25T10:30:17 44 Kommunal pulje

Inden du ansøger om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde, vil vi bede dig om at læse kommunalbestyrelsens retningslinjer for tildeling og administration igennem. Dem finder du via linket til venstre. Der er nemlig nogle krav, du skal opfylde, for at få del i støtten. Det er for eksempel krav til typen af aktivitet, forplejning og fremsendelse af regnskab. Link til selve ansøgningsformularen finder du under retningslinjerne.  

Foreninger og enkeltpersoner, der af egen drift og på eget initiativ udfører frivilligt socialt, forebyggende og sundhedsfremmende arbejde til gavn for borgerne i Brøndby Kommune, kan søge om støtte fra § 18-midlerne.

Ansøgningsfristen er 15. december hvert år. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvem der får tildelt midler efter indstilling fra Social- og Sundhedsudvalget. Ansøgere kan forvente svar ved udgangen af marts måned.

Støtten ydes fortrinsvis til organisationer, foreninger og aktiviteter, der har lokal forankring i Brøndby Kommune. Læs de politisk vedtagne kriterier for tildelingen af § 18-midler herunder. 

 

Lokale frivillige sociale organisationer, foreninger eller borgerinitiativer af en mindre formel karakter, der har et socialt sigte, og hvor den frivillige arbejdskraft er den afgørende indsats. 

Bemærk, det er et krav, at man som modtager af §18-midler aflægger regnskab, se nærmere beskrivelse herunder. 

Inden du ansøger om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde, vil vi bede dig om at læse kommunalbestyrelsens retningslinjer for tildeling og administration igennem. Dem finder du via linket til venstre. Der er nemlig nogle krav, du skal opfylde, for at få del i støtten. Det er for eksempel krav til typen af aktivitet, forplejning og fremsendelse af regnskab. Link til selve ansøgningsformularen finder du under retningslinjerne.  

Foreninger og enkeltpersoner, der af egen drift og på eget initiativ udfører frivilligt socialt, forebyggende og sundhedsfremmende arbejde til gavn for borgerne i Brøndby Kommune, kan søge om støtte fra § 18-midlerne.

Ansøgningsfristen er 15. december hvert år. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvem der får tildelt midler efter indstilling fra Social- og Sundhedsudvalget. Ansøgere kan forvente svar ved udgangen af marts måned.

Støtten ydes fortrinsvis til organisationer, foreninger og aktiviteter, der har lokal forankring i Brøndby Kommune. Læs de politisk vedtagne kriterier for tildelingen af § 18-midler herunder. 

 

Lokale frivillige sociale organisationer, foreninger eller borgerinitiativer af en mindre formel karakter, der har et socialt sigte, og hvor den frivillige arbejdskraft er den afgørende indsats. 

Bemærk, det er et krav, at man som modtager af §18-midler aflægger regnskab, se nærmere beskrivelse herunder. 

Seneste relaterede nyheder

FONDSDATA

Ansøgningsfrist

  • 15. december 2019
2019-12-15T00:00:00

Kategori:

  • Humanitært arbejde
  • Samfund og velfærd
  • Sundhed og forebyggelse

Fondstype

  • Kommunal pulje
2018-09-11T13:50:31

Sidst opdateret

  • 11. september 2018