DGI Storkøbenhavn
Vester Voldgade 100, 1. sal
1552 København V
+45 79 40 49 00
storkoebenhavn@dgi.dk

Kontaktperson:
Trygve Laub Asserhøj
+45 43 26 21 73
taa@dif.dk

  Besøg fonden   Ansøgningsskema   tilbage

DIF og DGI - Foreningspulje

foundation detail Fonde 3946d13d-cb01-4335-b4f1-c11c3bdfdd49 None http://fondeadmin.logicton.com/media/775850/DGI.png http://fondeadmin.logicton.com/media/775850/DGI_thumb.jpg DIF og DGI - Foreningspulje 2018-05-29T18:28:57 44 Offentlig pulje

DIF og DGI’s foreningspulje kan søges af alle frivillige idrætsforeninger. Formålet med DIF og DGI’s foreningspulje er at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne. Slutbrugerne af puljens midler er således danskere i og uden for foreningsidrætten, der kan få glæde af støttede aktiviteter og initiativer i de danske idrætsforeninger.

Midlerne fra puljen skal desuden hjælpe foreningerne i hverdagen og skabe rum tiludvikling. Det kan eksempelvis være til initiativer, som støtter op om DIF og DGI’s fællesvision, Bevæg dig for livet (www.bevaegdigforlivet.dk), der går ud på at få flere idrætsaktive danskere og få flere til at dyrke idræt i en forening.

Der kan søges til et enkelt overordnet formål per ansøgning. Hver forening kan ikke få godkendt mere end én ansøgning i et kalenderår.

Foreninger med flere afdelinger, flerstrengede foreninger, har dog mulighed for at få godkendt en ansøgning per afdeling per år. Det samlede tildelte beløb til den enkelte flerstrengede forening kan dog som udgangspunkt ikke overstige 500.000 kroner.

Der kan ikke disponeres over midler fra kommende års puljer. Der kan dog godt bevilges støtte fra indeværende år til initiativer, der løber flere kalenderår frem. Ligeledes er der ikke restriktioner i forhold til at søge til samme initiativ flere år i træk.

Ved behandlingen af ansøgningen vil der blevet taget hensyn til, at puljens midler skal ud at virke i mange forskellige foreninger fordelt i hele landet1. Det er samtidig en forudsætning, at de ansøgte midler bruges lokalt hos de foreninger, som har fået tildelt disse midler.

Læs mere om beløbsgrænser og ansøgningsfrister her. 

DIF og DGI’s foreningspulje kan søges af alle frivillige idrætsforeninger. Formålet med DIF og DGI’s foreningspulje er at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne. Slutbrugerne af puljens midler er således danskere i og uden for foreningsidrætten, der kan få glæde af støttede aktiviteter og initiativer i de danske idrætsforeninger.

Midlerne fra puljen skal desuden hjælpe foreningerne i hverdagen og skabe rum tiludvikling. Det kan eksempelvis være til initiativer, som støtter op om DIF og DGI’s fællesvision, Bevæg dig for livet (www.bevaegdigforlivet.dk), der går ud på at få flere idrætsaktive danskere og få flere til at dyrke idræt i en forening.

Der kan søges til et enkelt overordnet formål per ansøgning. Hver forening kan ikke få godkendt mere end én ansøgning i et kalenderår.

Foreninger med flere afdelinger, flerstrengede foreninger, har dog mulighed for at få godkendt en ansøgning per afdeling per år. Det samlede tildelte beløb til den enkelte flerstrengede forening kan dog som udgangspunkt ikke overstige 500.000 kroner.

Der kan ikke disponeres over midler fra kommende års puljer. Der kan dog godt bevilges støtte fra indeværende år til initiativer, der løber flere kalenderår frem. Ligeledes er der ikke restriktioner i forhold til at søge til samme initiativ flere år i træk.

Ved behandlingen af ansøgningen vil der blevet taget hensyn til, at puljens midler skal ud at virke i mange forskellige foreninger fordelt i hele landet1. Det er samtidig en forudsætning, at de ansøgte midler bruges lokalt hos de foreninger, som har fået tildelt disse midler.

Læs mere om beløbsgrænser og ansøgningsfrister her. 

Seneste relaterede nyheder

FONDSDATA

Ansøgningsfrist

 • 1. maj 2019
2019-05-01T00:00:00

Kategori:

 • Sport og motion

Fondstype

 • Offentlig pulje

Bestyrelsesmedlemmer

 • Søren Møller (Formand)
  Charlotte Bach Thomassen
  Nels Klavs Petersen
  Hanne Lene Haugaard 
  Per Frost Henriksen
  Lars Høgh
  Andreas Tang-Brock
  Annette Lilja Vilhelmsen
  Mogens Kirkeby
  Finn Kristensen
2018-08-15T08:33:28

Sidst opdateret

 • 15. august 2018