Udenrigsministeriet
Danida
Asiatisk Plads 2
1448 København K

+45 33 92 00 00
um@um.dk

Kontaktperson:
Aase Mikkelsen
+45 33 92 08 58
asemik@um.dk

  Besøg fonden   Ansøgningsskema   tilbage

Danida - Rejsestipendier og omvendte rejsestipendier

foundation detail Fonde cb1625cd-49f2-4d1b-85d2-43aa95e38b44 Always active http://fondeadmin.logicton.com/media/1169/Danida.png http://fondeadmin.logicton.com/media/1169/Danida_thumb.jpg Danida - Rejsestipendier og omvendte rejsestipendier 2014-05-27T10:34:26 43 Offentlig pulje

Et rejsestipendium kan søges af journalister, undervisere, forfattere, fotografer og andre kvalificerede personer, der ønsker at formidle om forholdene i udviklingslande. Rejsen skal resultere i én eller flere oplysningsaktiviteter i Danmark, og ansøgningen skal vedlægges underskrevne forhåndsaftaler for oplysningsaktiviteterne.

Rejsen støttes med et tilskud til en flybillet og et fast beløb på 2.500 kr. til andre rejseudgifter. Der gives ikke tilskud til hotel og opholdsudgifter.

Der gives normalt kun ét rejsestipendium pr. oplysningsprojekt. I nogle tilfælde dog to, såfremt ansøgerne har forskellig faglig eller uddannelsesmæssig baggrund og forskellige opgaver i forbindelse med oplysningsprojektet. Hvis to personer søger rejsestipendier til det samme projekt, skal hver ansøger udfylde et ansøgningsskema. Rejsestipendiet er personligt og udbetales på tilskudsmodtagers cpr.nr.

Omvendte rejsestipendier kan søges af organisationer eller privatpersoner, der ønsker at invitere en eller flere gæster fra et udviklingsland til Danmark for at oplyse om deres hjemland. Danidas Oplysningsbevilling kan give støtte til flybilletter, visum, forsikring og transport i Danmark, overnatning i forbindelse med oplysningsaktiviteter og dagpenge. Dagpengesatsen er på 390 kr. pr. person pr. hele dag.

Der er mulighed for at angive flere besøgende i samme ansøgning. Sammen med ansøgningen indsendes forhåndsaftaler for de oplysningsaktiviteter, som finder sted på baggrund af besøget.

 

Et rejsestipendium kan søges af journalister, undervisere, forfattere, fotografer og andre kvalificerede personer, der ønsker at formidle om forholdene i udviklingslande. Rejsen skal resultere i én eller flere oplysningsaktiviteter i Danmark, og ansøgningen skal vedlægges underskrevne forhåndsaftaler for oplysningsaktiviteterne.

Rejsen støttes med et tilskud til en flybillet og et fast beløb på 2.500 kr. til andre rejseudgifter. Der gives ikke tilskud til hotel og opholdsudgifter.

Der gives normalt kun ét rejsestipendium pr. oplysningsprojekt. I nogle tilfælde dog to, såfremt ansøgerne har forskellig faglig eller uddannelsesmæssig baggrund og forskellige opgaver i forbindelse med oplysningsprojektet. Hvis to personer søger rejsestipendier til det samme projekt, skal hver ansøger udfylde et ansøgningsskema. Rejsestipendiet er personligt og udbetales på tilskudsmodtagers cpr.nr.

Omvendte rejsestipendier kan søges af organisationer eller privatpersoner, der ønsker at invitere en eller flere gæster fra et udviklingsland til Danmark for at oplyse om deres hjemland. Danidas Oplysningsbevilling kan give støtte til flybilletter, visum, forsikring og transport i Danmark, overnatning i forbindelse med oplysningsaktiviteter og dagpenge. Dagpengesatsen er på 390 kr. pr. person pr. hele dag.

Der er mulighed for at angive flere besøgende i samme ansøgning. Sammen med ansøgningen indsendes forhåndsaftaler for de oplysningsaktiviteter, som finder sted på baggrund af besøget.

 

Seneste relaterede nyheder

FONDSDATA

Ansøgningsfrist

  • Løbende

Kategori:

  • Humanitært arbejde
  • Uddannelse

Fondstype

  • Offentlig pulje
2018-10-15T21:17:54

Sidst opdateret

  • 15. oktober 2018