Danmarks Bløderforening
Kompagnistræde 22, 2
1208 København K

+45 33 14 55 05
dbf@bloderforeningen.dk

  Besøg fonden   Ansøgningsskema   tilbage

Danmarks Bløderforening - Blødererstatningsfonden

foundation detail Fonde b5206882-3be7-46a2-847e-b153f85f51b7 None http://fondeadmin.logicton.com/media/1151/danmarks-bloederforening.png http://fondeadmin.logicton.com/media/1151/danmarks-bloederforening_thumb.jpg Danmarks Bløderforening - Blødererstatningsfonden 2013-12-12T12:37:27 42 Offentlig pulje

Efter Østre Landsrets afgørelse af blødererstatningssagen d. 14. februar 1995 besluttede regeringen og Folketingets partier at oprette en fond med en samlet kapital på 20 mio. kr. Denne skulle medvirke til at sikre, at de hiv-smittede bløderes særlige og individuelle behov nu og i årene fremover bedre kunne imødekommes, end det var sket med de hidtil udbetalte faste godtgørelsesbeløb.

Blødererstatningsfonden blev oprindeligt sat til at udløbe i 2010, men eftersom på daværende tidspunkt stadig var 27 af de oprindeligt 91 hiv-smittede blødere i live, lykkedes det for Bløderforeningen at få Fonden forlænget på ubestemt tid samtidig med, at den blev tilført 10 mio. kr. ekstra. Alle partier i folketinget stemte for denne ændring. Fonden ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, der alle udpeges af sundhedsministeren efter indstilling fra Danmarks Bløderforening.

Formålet med fonden er at yde støtte i form af engangsbeløb og faste beløb. 20 % af fondens midler ydes som engangsbeløb, der tilgodeser den enkelte hiv-smittedes bløders eller families særlige individuelle behov. 80 % af fondens midler benyttes som faste månedlige beløb til dækning af bløderens tabte arbejdsfortjeneste, forkortede livsperspektiv samt forringede livskvalitet.

Udover disse to punkter støtter fonden efterladte enker eller samlevere samt efterladte børn.

Bestyrelsen afholder årligt fire måder medio marts, juni, september og december. Ansøgningsfristen til fonden er ca. tre uger inden hvert møde. Disse kan ses i BløderNyt.

Efter Østre Landsrets afgørelse af blødererstatningssagen d. 14. februar 1995 besluttede regeringen og Folketingets partier at oprette en fond med en samlet kapital på 20 mio. kr. Denne skulle medvirke til at sikre, at de hiv-smittede bløderes særlige og individuelle behov nu og i årene fremover bedre kunne imødekommes, end det var sket med de hidtil udbetalte faste godtgørelsesbeløb.

Blødererstatningsfonden blev oprindeligt sat til at udløbe i 2010, men eftersom på daværende tidspunkt stadig var 27 af de oprindeligt 91 hiv-smittede blødere i live, lykkedes det for Bløderforeningen at få Fonden forlænget på ubestemt tid samtidig med, at den blev tilført 10 mio. kr. ekstra. Alle partier i folketinget stemte for denne ændring. Fonden ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, der alle udpeges af sundhedsministeren efter indstilling fra Danmarks Bløderforening.

Formålet med fonden er at yde støtte i form af engangsbeløb og faste beløb. 20 % af fondens midler ydes som engangsbeløb, der tilgodeser den enkelte hiv-smittedes bløders eller families særlige individuelle behov. 80 % af fondens midler benyttes som faste månedlige beløb til dækning af bløderens tabte arbejdsfortjeneste, forkortede livsperspektiv samt forringede livskvalitet.

Udover disse to punkter støtter fonden efterladte enker eller samlevere samt efterladte børn.

Bestyrelsen afholder årligt fire måder medio marts, juni, september og december. Ansøgningsfristen til fonden er ca. tre uger inden hvert møde. Disse kan ses i BløderNyt.

Seneste relaterede nyheder

FONDSDATA

Ansøgningsfrist

 • Afventer dato
0001-01-01T00:00:00

Kategori:

 • Produktudvikling
 • Sundhed og forebyggelse

Fondstype

 • Offentlig pulje

Bestyrelsesmedlemmer

 • Tove Lehrmann (Formand)
  Theis Bacher (Næstformand)
  Niels Michelsen
  Ole Hartling
  Tem Folmand 
  Lise Beha Eriksen (suppleant)
  Henrik Kejlberg (suppleant)
2018-08-02T19:05:53

Sidst opdateret

 • 2. august 2018