DATS
Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed
Jernbanegade 5
6230 Rødekro

+45 74 65 11 03
dats@dats.dk

  Besøg fonden   Ansøgningsskema   tilbage

Dansk Amatørteater Samvirke - Rejsestøtte indland

foundation detail Fonde 3cd9433c-afa9-488d-a42d-82ffb97ab0ca Always active http://fondeadmin.logicton.com/media/1174/dansk-amatoer-samvirke.png http://fondeadmin.logicton.com/media/1174/dansk-amatoer-samvirke_thumb.jpg Dansk Amatørteater Samvirke - Rejsestøtte indland 2013-12-12T12:39:20 43 Privat fond

Formål med rejsestøtten er at yde støtte til medlemssceners og -gruppers gæsteforestillinger hos andre medlemsscener og -grupper. Der gives også støtte til, at børnegrupper kan mødes, uden at der spilles forestillinger.

Tilskuddets størrelse kan variere afhængigt af budgettet. Men der vil kunne ydes tilskud i størrelsesordenen 1.000-3.500 kr.

Hvis du ønsker at ansøge gælder følgende retningslinjer: Den scene/gruppe, der skal rejse, skal være medlem af DATS. Den rejsende scene/gruppe kan få støtte til rejsen, hvis de skal gæstespille hos en anden scene/gruppe, der også er medlem af DATS.

For børnegrupper gælder det, at den kan få støtte til rejsen, både hvis de skal gæstespille hos eller gennemføre drama- og/eller teaterpædagogiske forløb sammen med en anden scene/gruppe, der også er medlem af DATS.

Det pointeres, at der ikke kan ydes støtte til decideret turnévirksomhed.

Med mindre der er gode grunde, skal ansøgningen være DATS i hænde senest fem uger før gæsteforestillingen skal opføres.

For at kunne opnå støtte skal du desuden opfylde DATS's definition på amatørteater. Denne lyder således: "Amatørteatret i Danmark er defineret ved, at skuespillerne ikke modtager løn for deres indsats. Omvendt kan der sagtens medvirke lønnede dramatikere, instruktører, scenografer, musikere m.fl., alt sammen for at styrke den kunstneriske indsats på scenen."

Alle der opnår støtte fra DATS til forestillinger, festivaler og andre projekter skal, på plakater og programmer mv., oplyse at der er modtaget støtte fra DATS – landsforeningen for dramatisk virksomhed. Desuden skal der i programmer medtages en faktaboks om DATS.

Formål med rejsestøtten er at yde støtte til medlemssceners og -gruppers gæsteforestillinger hos andre medlemsscener og -grupper. Der gives også støtte til, at børnegrupper kan mødes, uden at der spilles forestillinger.

Tilskuddets størrelse kan variere afhængigt af budgettet. Men der vil kunne ydes tilskud i størrelsesordenen 1.000-3.500 kr.

Hvis du ønsker at ansøge gælder følgende retningslinjer: Den scene/gruppe, der skal rejse, skal være medlem af DATS. Den rejsende scene/gruppe kan få støtte til rejsen, hvis de skal gæstespille hos en anden scene/gruppe, der også er medlem af DATS.

For børnegrupper gælder det, at den kan få støtte til rejsen, både hvis de skal gæstespille hos eller gennemføre drama- og/eller teaterpædagogiske forløb sammen med en anden scene/gruppe, der også er medlem af DATS.

Det pointeres, at der ikke kan ydes støtte til decideret turnévirksomhed.

Med mindre der er gode grunde, skal ansøgningen være DATS i hænde senest fem uger før gæsteforestillingen skal opføres.

For at kunne opnå støtte skal du desuden opfylde DATS's definition på amatørteater. Denne lyder således: "Amatørteatret i Danmark er defineret ved, at skuespillerne ikke modtager løn for deres indsats. Omvendt kan der sagtens medvirke lønnede dramatikere, instruktører, scenografer, musikere m.fl., alt sammen for at styrke den kunstneriske indsats på scenen."

Alle der opnår støtte fra DATS til forestillinger, festivaler og andre projekter skal, på plakater og programmer mv., oplyse at der er modtaget støtte fra DATS – landsforeningen for dramatisk virksomhed. Desuden skal der i programmer medtages en faktaboks om DATS.

Seneste relaterede nyheder

FONDSDATA

Ansøgningsfrist

  • Løbende

Kategori:

  • Kunst og kultur

Fondstype

  • Privat fond
2018-08-31T22:01:25

Sidst opdateret

  • 31. august 2018