Den Hageske Stiftelse
Nivaagaard
Gl. Strandvej 10
2990 Nivå

+45 49 14 70 09

  Besøg fonden   Ansøgningsskema   Se Årsrapport   tilbage

Den Hageske Stiftelse

foundation detail Fonde 6fdf1c9e-3cfe-431b-8b21-3e13489fd3cf Always active http://fondeadmin.logicton.com/media/2816909/Skaermbillede-2017-05-10-kl-102433.png http://fondeadmin.logicton.com/media/2816909/Skaermbillede-2017-05-10-kl-102433_thumb.jpg Den Hageske Stiftelse 2016-06-23T08:32:26 43 Privat fond

Fondens formål er at yde kontant økonomisk hjælp til mindrebemidlede danske statsborgere, som på grund af neurologiske eller psykiske lidelser, eller på grund af psykisk pres er kommet i en situation, der indebærer en trussel mod en fortsat menneskeværdig tilværelse. Bestyrelsen afgør, i hvilken udstrækning dette skal ske af fondens kapital og overskud.

Vilkår:

 • Legatet ydes kun til enkeltpersoner, for eksempel i forbindelse med behandling eller rekreation.
 • Legatet gives som en engangsbevilling.

Indstilling:

 • Indstilling af ansøgningen skal fortages af ansøgers læge.
 • Indstilling kan alternativt foretages af ansøgers socialrådgiver, hvis den kontrasigneres af ansøgers læge.

Begrænsninger:

 • Der ydes ikke hjælp til eventuel egenbetaling af den læge, der indstiller ansøgningen.

Udenfor Fondens støtteområde er:

 • Personer hvis aktuelle behov for hjælp tilgodeses i regler for modtagelse af offentlig støtte.
 • Personer med rusmiddelsmisbrug.
 • Støtte til institutioner, hospitaler, bofællesskaber o.l.
 • Støtte til forskningsprojekter m.m.

Legatansøgninger behandles løbende året igennem, og behandlingstiden vil normalt være én måned. Alle ansøgere, der har fået deres ansøgning behandlet, modtager et skriftligt svar uanset afgørelsens udfald. 

Fondens formål er at yde kontant økonomisk hjælp til mindrebemidlede danske statsborgere, som på grund af neurologiske eller psykiske lidelser, eller på grund af psykisk pres er kommet i en situation, der indebærer en trussel mod en fortsat menneskeværdig tilværelse. Bestyrelsen afgør, i hvilken udstrækning dette skal ske af fondens kapital og overskud.

Vilkår:

 • Legatet ydes kun til enkeltpersoner, for eksempel i forbindelse med behandling eller rekreation.
 • Legatet gives som en engangsbevilling.

Indstilling:

 • Indstilling af ansøgningen skal fortages af ansøgers læge.
 • Indstilling kan alternativt foretages af ansøgers socialrådgiver, hvis den kontrasigneres af ansøgers læge.

Begrænsninger:

 • Der ydes ikke hjælp til eventuel egenbetaling af den læge, der indstiller ansøgningen.

Udenfor Fondens støtteområde er:

 • Personer hvis aktuelle behov for hjælp tilgodeses i regler for modtagelse af offentlig støtte.
 • Personer med rusmiddelsmisbrug.
 • Støtte til institutioner, hospitaler, bofællesskaber o.l.
 • Støtte til forskningsprojekter m.m.

Legatansøgninger behandles løbende året igennem, og behandlingstiden vil normalt være én måned. Alle ansøgere, der har fået deres ansøgning behandlet, modtager et skriftligt svar uanset afgørelsens udfald. 

Seneste relaterede nyheder

FONDSDATA

Ansøgningsfrist

 • Løbende

Kategori:

 • Almennyttig
 • Sundhed og forebyggelse

Egenkapital (1.000 kr.)

 • 165.121

Årets resultat (1.000 kr.)

 • 11.898

Direktion

 • Jørgen Henrik Hage

Fondstype

 • Privat fond

Bestyrelsesmedlemmer

 • Ebbe Simonsen
  Johannes Riis
  Anne Margrethe Frank Lindhardt
  Erik Bjerager
2018-11-06T12:22:34

Sidst opdateret

 • 6. november 2018