Dansk Energi
Rosenørns Allé 9
1970 Frederiksberg C.

+45 35 30 04 00
de@danskenergi.dk

Kontaktperson:
Richard Schalburg
+45 25 29 19 32
ris@danskenergi.dk

  Besøg fonden   Ansøgningsskema   tilbage

ELFORSK

foundation detail Fonde dc2bb0fa-d4e6-473c-b3db-8fae02899d2e None http://fondeadmin.logicton.com/media/1214/elforsk.png http://fondeadmin.logicton.com/media/1214/elforsk_thumb.jpg ELFORSK 2013-12-12T12:43:18 42 Privat fond

OBS ELFORSK er nu lukket for ansøgninger til 2019-puljen. Næste ansøgnings-pulje vil være i 2020.

ELFORSK er Dansk Energis program for forskning og udvikling i effektiv energianvendelse. Fonden bevilliger årligt omrking 25 mio. kr. til forskning og udviklingsprojekter. Eftersom der er opstået et behov for energieffektive løsninger, har fonden valgt at prioritere de anvendelsesområder og projektforslag, der indeholder det største realiserbare sparepotentiale.

ELFORSK fremmer effektiv anvendelse af el og energi gennem:

 • Energieffektivisering
 • Fleksibilitet
 • Substitution

ELFORSK støtter projekter, der sikrer en effektiv og fleksibel brug af el og energi, og substitution af fossile brændsler med VE-teknologier. Projekterne er inden for hele værdikæden, fra anvendt forskning og udvikling frem til markedsintroduktion af nye løsninger og teknologier.

Der kan ydes støtte til projekter vedrørende potentialer og dokumentation, udvikling og videreudvikling af teknologier og systemer, mindre test og demonstrationer samt formidling af projektets resultater. Grundforskning støttes ikke.

Der er ikke fastsat en øvre eller nedre grænse for hvor stort et beløb, der kan søges om. ELFORSK-projekter er små projekter, så der gives typist støtte i intervallet 0,2–2,5 mio. kr. pr. projekt. Generelt giver ELFORSK støtte til 15-20 projekter om året. Udover støtten har projektparterne en egenfinansiering på ca. 50 %.

Alle ansøgere skal sende en forhåndsregistrering med projektets titel, en kort formålsbeskrivelse, forventet samlede projektbudget, støttebeløb og virksomhed, som ansøger og projektleders navn og mail. Den oplyste mail er også den retur-mailen sendes til. Oplysningerne bliver brugt til at registrere ansøgningerne og forberede den efterfølgende evaluering og dialog.

OBS ELFORSK er nu lukket for ansøgninger til 2019-puljen. Næste ansøgnings-pulje vil være i 2020.

ELFORSK er Dansk Energis program for forskning og udvikling i effektiv energianvendelse. Fonden bevilliger årligt omrking 25 mio. kr. til forskning og udviklingsprojekter. Eftersom der er opstået et behov for energieffektive løsninger, har fonden valgt at prioritere de anvendelsesområder og projektforslag, der indeholder det største realiserbare sparepotentiale.

ELFORSK fremmer effektiv anvendelse af el og energi gennem:

 • Energieffektivisering
 • Fleksibilitet
 • Substitution

ELFORSK støtter projekter, der sikrer en effektiv og fleksibel brug af el og energi, og substitution af fossile brændsler med VE-teknologier. Projekterne er inden for hele værdikæden, fra anvendt forskning og udvikling frem til markedsintroduktion af nye løsninger og teknologier.

Der kan ydes støtte til projekter vedrørende potentialer og dokumentation, udvikling og videreudvikling af teknologier og systemer, mindre test og demonstrationer samt formidling af projektets resultater. Grundforskning støttes ikke.

Der er ikke fastsat en øvre eller nedre grænse for hvor stort et beløb, der kan søges om. ELFORSK-projekter er små projekter, så der gives typist støtte i intervallet 0,2–2,5 mio. kr. pr. projekt. Generelt giver ELFORSK støtte til 15-20 projekter om året. Udover støtten har projektparterne en egenfinansiering på ca. 50 %.

Alle ansøgere skal sende en forhåndsregistrering med projektets titel, en kort formålsbeskrivelse, forventet samlede projektbudget, støttebeløb og virksomhed, som ansøger og projektleders navn og mail. Den oplyste mail er også den retur-mailen sendes til. Oplysningerne bliver brugt til at registrere ansøgningerne og forberede den efterfølgende evaluering og dialog.

Seneste relaterede nyheder

Rift om støtte fra Elforsk

Ansøgninger for 60 millioner kroner til en pulje på 25 millioner kroner. Energiteknologi er en dansk styrkeposition, og...

Haves: 25 mio. kr. Ønskes: Ansøgninger

Dansk Energis forskning og udviklingspulje, Elforsk, udbyder støtte til projekter til effektiv anvendelse og fleksibelt forbrug af energi...

Projekter til gavn for et grønnere Danmark

Danske virksomheder har for alvor fået øjnene op for, at der kan være guld og eksport at hente ved at udvikle energieffektive...

FONDSDATA

Ansøgningsfrist

 • Afventer dato
0001-01-01T00:00:00

Kategori:

 • Forskning
 • IT og medier
 • Klima, energi og miljø
 • Produktudvikling

Fondstype

 • Privat fond
2018-10-17T21:26:51

Sidst opdateret

 • 17. oktober 2018