European Union - EUR-Lex
EURLEX-HELPDESK@publications.europa.eu

Kontakt:
Europe Direct Odense
Østre Stationsvej 15, 1. 5000 Odense C Denmark
adm-bib@odense.dk
+45 65 51 44 06

Europe Direct Bornholm
Ullasvaj 23 3700 Rønne Denmark
europedirect@brk.dk
+45 56 92 13 03

Europe Direct Struer
Smedegade 1-7 7600 Struer Denmark
bibliotek@struer.dk
+45 96 84 85 00

  Besøg fonden   tilbage

EUR-Lex - Tilskud til informationsforanstaltninger vedrørende EU's samhørighedspolitik

foundation detail Fonde 223164e5-70e3-4bf6-b08a-17551d4d8855 None http://fondeadmin.logicton.com/media/1213/EU.png http://fondeadmin.logicton.com/media/1213/EU_thumb.jpg EUR-Lex - Tilskud til informationsforanstaltninger vedrørende EU's samhørighedspolitik 2017-09-13T10:08:27 42

Med denne forslagsindkaldelse ønsker Europa-Kommissionen at udvælge potentielle støttemodtagere til gennemførelsen af en række informationsforanstaltninger, der er medfinansieret af EU. Hovedformålet er at støtte udarbejdelsen og udbredelsen af information og indhold i tilknytning til EU's samhørighedspolitik, samtidig med at de involverede aktørers fuldstændige redaktionelle uafhængighed respekteres.

Specifikke mål for denne forslagsindkaldelse:

 • Fremme og udvikling af bedre forståelse af samhørighedspolitikkens rolle i forbindelse med støtte til alle EU's regioner
 • Øget kendskab til projekter finansieret af EU — navnlig gennem samhørighedspolitikken — og til projekternes indvirkning på menneskers liv.
 • Formidling af information og opfordring til en åben dialog om samhørighedspolitikken og dens resultater samt dens rolle i forbindelse med indfrielse af EU's politiske prioriteter og fremtid.
 • Tilskyndelse til aktivt medborgerskab i sager vedrørende samhørighedspolitikken samt fremme af borgernes deltagelse i fastsættelse af fremtidige prioriteter for denne politik.

Ansøgerne (hoved- og medansøgere samt eventuelle tilknyttede enheder) skal være juridiske enheder, der er oprettet og registreret i en EU-medlemsstat. Eksempler på ansøgere:

 • medievirksomheder/nyhedsbureauer (fjernsyn, radio, den skrevne presse, online-medier, nye medier eller en kombination af forskellige medier)
 • nonprofitorganisationer
 • universiteter og uddannelsesinstitutioner
 • forskningscentre og tænketanke
 • offentlige myndigheder (nationale, regionale og lokale), der ikke er forvaltningsmyndigheder

Fysiske personer samt enheder, der udelukkende er etableret med henblik på gennemførelse af projekter inden for rammerne af denne forslagsindkaldelse, kan ikke godkendes som ansøgere.

Tilskudsbeløbet vil være på mellem 70 000 EUR og 500 000 EUR. Tilskudsbeløbet kan ikke være højere end maksimumbeløbet. EU-tilskuddet består af en godtgørelse på op til 80 % af de faktiske støtteberettigede udgifter forbundet med foranstaltningen. Ansøgerne skal garantere medfinansieringen af det resterende beløb, som skal dækkes af egne midler.

Med denne forslagsindkaldelse ønsker Europa-Kommissionen at udvælge potentielle støttemodtagere til gennemførelsen af en række informationsforanstaltninger, der er medfinansieret af EU. Hovedformålet er at støtte udarbejdelsen og udbredelsen af information og indhold i tilknytning til EU's samhørighedspolitik, samtidig med at de involverede aktørers fuldstændige redaktionelle uafhængighed respekteres.

Specifikke mål for denne forslagsindkaldelse:

 • Fremme og udvikling af bedre forståelse af samhørighedspolitikkens rolle i forbindelse med støtte til alle EU's regioner
 • Øget kendskab til projekter finansieret af EU — navnlig gennem samhørighedspolitikken — og til projekternes indvirkning på menneskers liv.
 • Formidling af information og opfordring til en åben dialog om samhørighedspolitikken og dens resultater samt dens rolle i forbindelse med indfrielse af EU's politiske prioriteter og fremtid.
 • Tilskyndelse til aktivt medborgerskab i sager vedrørende samhørighedspolitikken samt fremme af borgernes deltagelse i fastsættelse af fremtidige prioriteter for denne politik.

Ansøgerne (hoved- og medansøgere samt eventuelle tilknyttede enheder) skal være juridiske enheder, der er oprettet og registreret i en EU-medlemsstat. Eksempler på ansøgere:

 • medievirksomheder/nyhedsbureauer (fjernsyn, radio, den skrevne presse, online-medier, nye medier eller en kombination af forskellige medier)
 • nonprofitorganisationer
 • universiteter og uddannelsesinstitutioner
 • forskningscentre og tænketanke
 • offentlige myndigheder (nationale, regionale og lokale), der ikke er forvaltningsmyndigheder

Fysiske personer samt enheder, der udelukkende er etableret med henblik på gennemførelse af projekter inden for rammerne af denne forslagsindkaldelse, kan ikke godkendes som ansøgere.

Tilskudsbeløbet vil være på mellem 70 000 EUR og 500 000 EUR. Tilskudsbeløbet kan ikke være højere end maksimumbeløbet. EU-tilskuddet består af en godtgørelse på op til 80 % af de faktiske støtteberettigede udgifter forbundet med foranstaltningen. Ansøgerne skal garantere medfinansieringen af det resterende beløb, som skal dækkes af egne midler.

Seneste relaterede nyheder

FONDSDATA

Ansøgningsfrist

 • Afventer dato
0001-01-01T00:00:00

Kategori:

 • Internationale forhold
 • IT og medier
 • Uddannelse

Fondstype

2018-08-10T11:14:41

Sidst opdateret

 • 10. august 2018