Faaborg-Midtfyn Kommune
Folkeoplysningsudvalget
Tinghøj Allé 2
5750 Ringe

fmk@fmk.dk
+45 72 53 05 30

Kontaktperson:
Helle Hansen
+45 72 53 80 03
hha@fmk.dk

  Besøg fonden   Ansøgningsskema   tilbage

Faaborg-Midtfyn Kommune - Udviklingspuljen

foundation detail Fonde fb04f3a4-742e-49b9-bb2e-5eff64a4e5df Every Year http://fondeadmin.logicton.com/media/97273/faaborg-midtfyn-kommune.png http://fondeadmin.logicton.com/media/97273/faaborg-midtfyn-kommune_thumb.jpg Faaborg-Midtfyn Kommune - Udviklingspuljen 2014-01-24T09:07:11 44 Kommunal pulje

Udviklingspuljen kan søges af folkeoplysende foreninger og andre typer foreninger fx selvorganiserede grupper, hvis formål falder uden for andre tilskudsmuligheder. Ansøgningen skal have relation til folkeoplysende virksomhed og må ikke have et kommercielt sigte.

Puljen kan bl.a. anvendes til:

 • Etablering af nye foreninger og aktiviteter
 • Nye initiativer eller grene i eksisterende foreninger
 • Udviklingsforløb – f.eks. støtte til procesforløb
 • Partnerskaber – f.eks.
 • Mulighed for at søge støtte til opstart af samarbejdsprojekter med f.eks. andre foreninger/aftenskoler, institutioner, idrætsfaciliteter, frivillige sociale eller kulturelle foreninger, øvrige aktører mv.
 • ”Den åbne skole”, hvor der kan søges støtte til opstart af projekter mellem skole og foreninger eller projekter i samarbejde med andre offentlige institutioner.  
 • Initiativer eller projekter, der kan skabe aktiviteter for udsatte eller funktionshæmmede borgere vil blive prioriteret højt
 • Tilbud, som tiltrækker børn, unge og nye grupper.
 • Nye aktiviteter - f.eks. tilpasset befolkningens nye idrætsvaner
 • Sundhedsfremmende foranstaltninger
 • Tværgående initiativer/aktiviteter, der går på tværs af discipliner og/eller foreninger
 • Talentarbejde - der kan gives støtte til talentudvikling af børn og unge.
 • Enkeltstående projekter
 • Yderligere relevant uddannelse ved nye initiativer 

Egenfinansiering skal udgøre en del af projektet, men vil bero på en konkret vurdering fra projekt til projekt.

Puljen har et budget på 250.000 kr. og de fordeles ved 3 årlige ansøgningsfrister henholdsvis 20. januar, 20. april og 20. september. Fordelingen vil være ca. 1/3 af budgettet til hver uddeling. 

Kultur og Fritid kan administrativt bevilge tilskud under 5.000 kr. Dette behandles løbende og gives som orientering til Folkeoplysningsudvalget efterfølgende.

Udviklingspuljen kan søges af folkeoplysende foreninger og andre typer foreninger fx selvorganiserede grupper, hvis formål falder uden for andre tilskudsmuligheder. Ansøgningen skal have relation til folkeoplysende virksomhed og må ikke have et kommercielt sigte.

Puljen kan bl.a. anvendes til:

 • Etablering af nye foreninger og aktiviteter
 • Nye initiativer eller grene i eksisterende foreninger
 • Udviklingsforløb – f.eks. støtte til procesforløb
 • Partnerskaber – f.eks.
 • Mulighed for at søge støtte til opstart af samarbejdsprojekter med f.eks. andre foreninger/aftenskoler, institutioner, idrætsfaciliteter, frivillige sociale eller kulturelle foreninger, øvrige aktører mv.
 • ”Den åbne skole”, hvor der kan søges støtte til opstart af projekter mellem skole og foreninger eller projekter i samarbejde med andre offentlige institutioner.  
 • Initiativer eller projekter, der kan skabe aktiviteter for udsatte eller funktionshæmmede borgere vil blive prioriteret højt
 • Tilbud, som tiltrækker børn, unge og nye grupper.
 • Nye aktiviteter - f.eks. tilpasset befolkningens nye idrætsvaner
 • Sundhedsfremmende foranstaltninger
 • Tværgående initiativer/aktiviteter, der går på tværs af discipliner og/eller foreninger
 • Talentarbejde - der kan gives støtte til talentudvikling af børn og unge.
 • Enkeltstående projekter
 • Yderligere relevant uddannelse ved nye initiativer 

Egenfinansiering skal udgøre en del af projektet, men vil bero på en konkret vurdering fra projekt til projekt.

Puljen har et budget på 250.000 kr. og de fordeles ved 3 årlige ansøgningsfrister henholdsvis 20. januar, 20. april og 20. september. Fordelingen vil være ca. 1/3 af budgettet til hver uddeling. 

Kultur og Fritid kan administrativt bevilge tilskud under 5.000 kr. Dette behandles løbende og gives som orientering til Folkeoplysningsudvalget efterfølgende.

Seneste relaterede nyheder

FONDSDATA

Ansøgningsfrist

 • 20. april 2019
 • 20. september 2019
 • 20. januar 2020
2019-04-20T00:00:00

Kategori:

 • Børn og unge
 • Sport og motion
 • Sundhed og forebyggelse

Fondstype

 • Kommunal pulje
2018-09-10T15:12:40

Sidst opdateret

 • 10. september 2018