Fabrikant Mads Clausens Fond
Danfoss A/S
6430 Nordborg

+45 74 88 35 94
mc.fond@danfoss.com

  Besøg fonden   tilbage

Fabrikant Mads Clausens Fond

foundation detail Fonde bba261f0-9134-4453-9039-8a24161c17e0 None http://fondeadmin.logicton.com/media/1796474/Danfoss.png http://fondeadmin.logicton.com/media/1796474/Danfoss_thumb.jpg Fabrikant Mads Clausens Fond 2013-12-12T12:45:06 42 Privat fond

Fabrikant Mads Clausens Fonds formål er at yde almenvelgørende økonomisk støtte. Dette skal foregå inden for områderne:

 • Uddannelses- og forskningsøjemed til videnskabelige institutioner, skoler, kollegier og biblioteker m.v
 • Dansk kulturel virksomhed i ind- eller udland
 • Velgørende foreninger og institutioner
 • Andre almennyttige formål efter bestyrelsens skøn

Det pointeres, at fonden er almenvelgørende og derfor ikke kan yde støtte til enkeltpersoner; principielt bevilges heller ikke midler til rejseformål og kommercielle projekter.

I forhold til støtten inden for uddannelse og forskning skal uddelingerne primært gå til universiteter og andre højere læreanstalter til udstyr til forskning, udvikling og undervisning inden for teknik og naturvidenskab. Det tages med i betragtning, hvorvidt de projekter, der søges støtte til, har relation til Danfoss' produktion og produkter.

Det skal nævnes, at medicinsk forskning ikke støttes. Støtte til grundskoler gives kun i Danfoss' lokalområder. Fremme af dansk kulturel virksomhed i ind- eller udland Støtte til fremme af dansk kulturel virksomhed ydes primært til museer, lokalhistoriske foreninger, kunstudstillinger samt kor og orkestre i de danske lokalområder.

Fonden har ændret strategi og valgt, at det fremtidige fokus for fondsarbejdet ligge på lokalområdet i det sydøstsønderjyske - det vil sige Sønderborg og Aabenraa kommuner. Det betyder blandt andet, at man indstiller bevillingerne til de landsdækkende foreninger og initiativer, man hidtil har støttet.

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af ansøgeren og det projekt, der søges støtte til, og hvad det forventes at koste (budget, tilbud eller prisoverslag). For større projekter endvidere en finansieringsplan. Klubber og mindre foreninger bedes vedlægge regnskab for seneste regnskabsår samt vedtægterr. Ansøgningen fremsendes i ét eksemplar med tydelig angivelse af postadresse og e-mail-adresse. Skulle der være brug for yderligere oplysninger vedrørende en ansøgning, vil fondens sekretariat kontakte ansøgeren.

Fabrikant Mads Clausens Fonds formål er at yde almenvelgørende økonomisk støtte. Dette skal foregå inden for områderne:

 • Uddannelses- og forskningsøjemed til videnskabelige institutioner, skoler, kollegier og biblioteker m.v
 • Dansk kulturel virksomhed i ind- eller udland
 • Velgørende foreninger og institutioner
 • Andre almennyttige formål efter bestyrelsens skøn

Det pointeres, at fonden er almenvelgørende og derfor ikke kan yde støtte til enkeltpersoner; principielt bevilges heller ikke midler til rejseformål og kommercielle projekter.

I forhold til støtten inden for uddannelse og forskning skal uddelingerne primært gå til universiteter og andre højere læreanstalter til udstyr til forskning, udvikling og undervisning inden for teknik og naturvidenskab. Det tages med i betragtning, hvorvidt de projekter, der søges støtte til, har relation til Danfoss' produktion og produkter.

Det skal nævnes, at medicinsk forskning ikke støttes. Støtte til grundskoler gives kun i Danfoss' lokalområder. Fremme af dansk kulturel virksomhed i ind- eller udland Støtte til fremme af dansk kulturel virksomhed ydes primært til museer, lokalhistoriske foreninger, kunstudstillinger samt kor og orkestre i de danske lokalområder.

Fonden har ændret strategi og valgt, at det fremtidige fokus for fondsarbejdet ligge på lokalområdet i det sydøstsønderjyske - det vil sige Sønderborg og Aabenraa kommuner. Det betyder blandt andet, at man indstiller bevillingerne til de landsdækkende foreninger og initiativer, man hidtil har støttet.

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af ansøgeren og det projekt, der søges støtte til, og hvad det forventes at koste (budget, tilbud eller prisoverslag). For større projekter endvidere en finansieringsplan. Klubber og mindre foreninger bedes vedlægge regnskab for seneste regnskabsår samt vedtægterr. Ansøgningen fremsendes i ét eksemplar med tydelig angivelse af postadresse og e-mail-adresse. Skulle der være brug for yderligere oplysninger vedrørende en ansøgning, vil fondens sekretariat kontakte ansøgeren.

Seneste relaterede nyheder

1,2 mio. fra Danfoss fond

Fondsbestyrelsen uddelte på sit bevillingsmøde i december 1,2 mio. DKK til forskellige almenvelgørende formål...

Rejsegilde på på Jollmands Gaard

I Holm ved Nordborg på Als ligger Jollmands Gaard, som er en fredet museumsgård. I tilknytning til gården opføres der nu...

0,7 mio. uddelt til almenvelgørende formål

På sit sidste bestyrelsesmøde inden sommerferien uddelte Fabrikant Mads Clausens fond 0,7 mio. kr...

FONDSDATA

Ansøgningsfrist

 • Afventer dato
0001-01-01T00:00:00

Kategori:

 • Almennyttig
 • Bygge og anlæg
 • Børn og unge
 • Forskning
 • Fritid og natur
 • Kunst og kultur
 • Landdistriktsudvikling
 • Sport og motion
 • Uddannelse

Direktion

 • Birte Purup Poulsen 

Fondstype

 • Privat fond

Bestyrelsesmedlemmer

 • Peter M. Clausen (formand)
  Lone Plesner
  Anders Stahlschmidt
  Christina Clausen
2018-10-17T22:07:29

Sidst opdateret

 • 17. oktober 2018