Friluftsrådet (sekretariatet)
Scandiagade 13
2450 København SV.

+45 33 79 00 79
fr@friluftsraadet.dk

  Besøg fonden   Ansøgningsskema   tilbage

Friluftsrådet - Bedre forståelse af naturen

foundation detail Fonde e37b4e93-c4fb-4225-bf7f-cf612abb9ad0 None http://fondeadmin.logicton.com/media/216067/Friluftsraadet.png http://fondeadmin.logicton.com/media/216067/Friluftsraadet_thumb.jpg Friluftsrådet - Bedre forståelse af naturen 2019-01-04T12:00:26 42 Offentlig pulje

Du kan søge tilskud til projekter, der forbedrer befolkningens naturforståelse.

Hvilke projekter kan få tilskud? 

Der kan søges om støtte til projekter, der aktivt formidler naturen og styrker naturforståelsen for specifikke målgrupper. Du kan både søge om tilskud til projekter, hvor naturforståelse er det primære formål, og projekter, hvor naturformidling bruges som et redskab til andre formål, f.eks. i forhold til læring for børn og unge, øget sundhed etc.

Formidlingen kan ske gennem personlig formidling, enten professionelle eller frivillige, eller via faciliteter, materialer eller udstyr.

Det er et krav, at projekterne er baseret på aktiviteter i det fri.

Tilskud til løn gives dog kun, såfremt der er tale om projekter med større udbredelse, f.eks. på kommunalt plan. Der kan ikke søges tilskud til løn til indsatser, der kun omfatter en enkelt skole eller institution.

Hvem kan søge og hvor meget kan man søge?

Alle kan søge - dog ikke privatpersoner.

Der er i alt afsat 5 millioner kroner. Der kan søges om tilskud på mellem 20.000 og 500.000 kroner.

 • For tilskud til projekter under 50.000 kroner er der ikke krav om medfinansiering, men det kan være en fordel.
 • For tilskud over 50.000 kroner er der krav om medfinansiering på minimum 30 procent. 
 • Ved ansøgninger fra kommuner kan der ikke ydes større tilskud end kommunens egenfinansiering.

Hvad lægger vi vægt på? 

I behandlingen af ansøgninger lægges der vægt på: 

 • Styrket naturforståelse: Skaber projektet nye tilbud om naturformidling for målgruppen? Bidrager projektet til større naturforståelse og viden om naturen?
 • Nye målgrupper: Har projektet fokus på målgrupper, der ikke i forvejen har stort kendskab til naturen?
 • Samarbejde og fællesskab: Er projektet et samarbejde mellem flere aktører, f.eks. lokale foreninger, institutioner, kommune eller andre interessenter?
 • Udbredelse og forankring: Hvor mange får gavn af projektet? Rækker projektet ud over ansøgers egen kreds? Hvordan sikres udbredelse og forankring af udviklede forløb? 
 • Holdbarhed: Har projektet en længerevarende effekt?
 • Finansiering: Hvad er behovet for finansiering? Er der lagt en realistisk finansieringsplan?

Hvad giver vi ikke tilskud til?

Der ydes ikke støtte til aktiviteter...

 • der erstatter kommunale, regionale eller statslige forpligtelser
 • der betragtes som ansøgers almindelige drift
 • der har et kommercielt sigte
 • der udelukkende gavner ansøger selv, f.eks. personligt udstyr eller uddannelse
 • der gennemføres uden for Danmark
 • hvor udgifter er afholdt inden ansøgningstidspunktet

Du kan søge tilskud til projekter, der forbedrer befolkningens naturforståelse.

Hvilke projekter kan få tilskud? 

Der kan søges om støtte til projekter, der aktivt formidler naturen og styrker naturforståelsen for specifikke målgrupper. Du kan både søge om tilskud til projekter, hvor naturforståelse er det primære formål, og projekter, hvor naturformidling bruges som et redskab til andre formål, f.eks. i forhold til læring for børn og unge, øget sundhed etc.

Formidlingen kan ske gennem personlig formidling, enten professionelle eller frivillige, eller via faciliteter, materialer eller udstyr.

Det er et krav, at projekterne er baseret på aktiviteter i det fri.

Tilskud til løn gives dog kun, såfremt der er tale om projekter med større udbredelse, f.eks. på kommunalt plan. Der kan ikke søges tilskud til løn til indsatser, der kun omfatter en enkelt skole eller institution.

Hvem kan søge og hvor meget kan man søge?

Alle kan søge - dog ikke privatpersoner.

Der er i alt afsat 5 millioner kroner. Der kan søges om tilskud på mellem 20.000 og 500.000 kroner.

 • For tilskud til projekter under 50.000 kroner er der ikke krav om medfinansiering, men det kan være en fordel.
 • For tilskud over 50.000 kroner er der krav om medfinansiering på minimum 30 procent. 
 • Ved ansøgninger fra kommuner kan der ikke ydes større tilskud end kommunens egenfinansiering.

Hvad lægger vi vægt på? 

I behandlingen af ansøgninger lægges der vægt på: 

 • Styrket naturforståelse: Skaber projektet nye tilbud om naturformidling for målgruppen? Bidrager projektet til større naturforståelse og viden om naturen?
 • Nye målgrupper: Har projektet fokus på målgrupper, der ikke i forvejen har stort kendskab til naturen?
 • Samarbejde og fællesskab: Er projektet et samarbejde mellem flere aktører, f.eks. lokale foreninger, institutioner, kommune eller andre interessenter?
 • Udbredelse og forankring: Hvor mange får gavn af projektet? Rækker projektet ud over ansøgers egen kreds? Hvordan sikres udbredelse og forankring af udviklede forløb? 
 • Holdbarhed: Har projektet en længerevarende effekt?
 • Finansiering: Hvad er behovet for finansiering? Er der lagt en realistisk finansieringsplan?

Hvad giver vi ikke tilskud til?

Der ydes ikke støtte til aktiviteter...

 • der erstatter kommunale, regionale eller statslige forpligtelser
 • der betragtes som ansøgers almindelige drift
 • der har et kommercielt sigte
 • der udelukkende gavner ansøger selv, f.eks. personligt udstyr eller uddannelse
 • der gennemføres uden for Danmark
 • hvor udgifter er afholdt inden ansøgningstidspunktet

Seneste relaterede nyheder

FONDSDATA

Ansøgningsfrist

 • Afventer dato
0001-01-01T00:00:00

Kategori:

 • Børn og unge
 • Fritid og natur

Fondstype

 • Offentlig pulje
2019-01-04T12:02:13

Sidst opdateret

 • 4. januar 2019