Friluftsrådet, sekretariatet
Scandiagade 13
2450 København SV

+45 33 79 00 79
fr@friluftsraadet.dk

Kontaktpersoner:
Rikke Damm
Konsulent
+45 24 52 60 89
rda@friluftsraadet.dk

Bente Lykkegaard
Sekretær
+45 24 62 95 15
bll@friluftsraadet.dk

  Besøg fonden   Ansøgningsskema   tilbage

Friluftsrådet - Bevæg dig i naturen

foundation detail Fonde ccdce437-fff7-4f32-909a-63806bbad984 None http://fondeadmin.logicton.com/media/97322/friluftsraadet.png http://fondeadmin.logicton.com/media/97322/friluftsraadet_thumb.jpg Friluftsrådet - Bevæg dig i naturen 2017-07-12T10:25:10 42 Offentlig pulje

Friluftsrådet ønsker at styrke den fysiske og mentale sundhed for specifikke målgrupper, særligt arbejdsløse, beboere i sociale boligområder, borgere med psykiske funktionsnedsættelser samt småbørnsfamilier.

Vi giver tilskud til større projekter, som kan vise vejen for, hvordan naturen kan bruges til at skabe aktivitet og sundhed.

Der kan søges tilskud til projekter, hvor de grupper i befolkningen, som er mindst aktive, får bedre muligheder for at være aktive i naturen. Det kan være gennem aktiviteter, anlæg af faciliteter, oplysning, udvikling og afprøvning af nye metoder eller partnerskaber, organisering af frivilligindsatser mv.

Vi prioriterer især projekter, der har følgende målgrupper:

 • Arbejdsløse
 • Beboere i sociale boligområder
 • Borgere med psykiske funktionsnedsættelser, f.eks. stress, angst eller depression
 • Småbørnsfamilier
   

 Der gives ikke tilskud:

 • hvis det erstatter kommunale, regionale eller statslige forpligtelser
 • til projekter, der betragtes som ansøgers almindelige drift
 • til udgifter, der er afholdt inden ansøgningstidspunktet
   

Hvem kan søge tilskud?

Alle kan søge – dog ikke privatpersoner. Det prioriteres at støtte projekter, der involverer frivillige organisationer.

 

Hvad lægges der vægt på?

I prioriteringen af ansøgningerne lægger vi vægt på følgende:

 • Udvikling: Projekter der afsøger eller udvikler nye metoder eller tilgange, der ved hjælp af natur eller friluftsliv løser samfundsmæssige problemer.
 • Udbredelse og gennemslagskraft: Forventes projektet at have stor effekt? Hvordan synliggøres projektets resultater? Hvor mange steder bliver projektet udbredt? Hvor mange mennesker involverer projektet?
 • Samarbejde og partnerskaber: Er projektet med til at skabe bånd mellem flere aktører, for eksempel større frivillige organisationer, lokale foreninger eller myndigheder?
 • Finansiering: Hvad er behovet for finansiering? Findes en realistisk finansieringsplan? Størrelsen af medfinansiering vægtes positivt.
   

Hvor meget kan man søge i tilskud?

Der er i alt afsat 4 millioner kroner i 2018 til projekter med fokus på bevægelse i naturen. Der kan søges om tilskud på mellem 250.000 og 750.000 kroner. Der er krav om medfinansiering på minimum 30 %.

 

Inden du udfylder ansøgningsskemaet, er det en god idé at læse gode råd til ansøgere.

Friluftsrådet ønsker at styrke den fysiske og mentale sundhed for specifikke målgrupper, særligt arbejdsløse, beboere i sociale boligområder, borgere med psykiske funktionsnedsættelser samt småbørnsfamilier.

Vi giver tilskud til større projekter, som kan vise vejen for, hvordan naturen kan bruges til at skabe aktivitet og sundhed.

Der kan søges tilskud til projekter, hvor de grupper i befolkningen, som er mindst aktive, får bedre muligheder for at være aktive i naturen. Det kan være gennem aktiviteter, anlæg af faciliteter, oplysning, udvikling og afprøvning af nye metoder eller partnerskaber, organisering af frivilligindsatser mv.

Vi prioriterer især projekter, der har følgende målgrupper:

 • Arbejdsløse
 • Beboere i sociale boligområder
 • Borgere med psykiske funktionsnedsættelser, f.eks. stress, angst eller depression
 • Småbørnsfamilier
   

 Der gives ikke tilskud:

 • hvis det erstatter kommunale, regionale eller statslige forpligtelser
 • til projekter, der betragtes som ansøgers almindelige drift
 • til udgifter, der er afholdt inden ansøgningstidspunktet
   

Hvem kan søge tilskud?

Alle kan søge – dog ikke privatpersoner. Det prioriteres at støtte projekter, der involverer frivillige organisationer.

 

Hvad lægges der vægt på?

I prioriteringen af ansøgningerne lægger vi vægt på følgende:

 • Udvikling: Projekter der afsøger eller udvikler nye metoder eller tilgange, der ved hjælp af natur eller friluftsliv løser samfundsmæssige problemer.
 • Udbredelse og gennemslagskraft: Forventes projektet at have stor effekt? Hvordan synliggøres projektets resultater? Hvor mange steder bliver projektet udbredt? Hvor mange mennesker involverer projektet?
 • Samarbejde og partnerskaber: Er projektet med til at skabe bånd mellem flere aktører, for eksempel større frivillige organisationer, lokale foreninger eller myndigheder?
 • Finansiering: Hvad er behovet for finansiering? Findes en realistisk finansieringsplan? Størrelsen af medfinansiering vægtes positivt.
   

Hvor meget kan man søge i tilskud?

Der er i alt afsat 4 millioner kroner i 2018 til projekter med fokus på bevægelse i naturen. Der kan søges om tilskud på mellem 250.000 og 750.000 kroner. Der er krav om medfinansiering på minimum 30 %.

 

Inden du udfylder ansøgningsskemaet, er det en god idé at læse gode råd til ansøgere.

Seneste relaterede nyheder

FONDSDATA

Ansøgningsfrist

 • Afventer dato
0001-01-01T00:00:00

Kategori:

 • Fritid og natur
 • Samfund og velfærd
 • Sport og motion
 • Sundhed og forebyggelse

Fondstype

 • Offentlig pulje
2019-01-04T11:44:05

Sidst opdateret

 • 4. januar 2019