Friluftsrådet (sekretariatet)
Scandiagade 13
2450 København SV.

+45 33 79 00 79
fr@friluftsraadet.dk

  Besøg fonden   Ansøgningsskema   tilbage

Friluftsrådet - Flere ud i den nære natur

foundation detail Fonde e2ef5a9e-208b-4660-a87a-041798277c0a None http://fondeadmin.logicton.com/media/216067/Friluftsraadet.png http://fondeadmin.logicton.com/media/216067/Friluftsraadet_thumb.jpg Friluftsrådet - Flere ud i den nære natur 2019-01-04T11:50:24 42 Offentlig pulje

Du kan søge om tilskud til projekter, der skaber nye muligheder for friluftsliv og fællesskaber i den lokale natur, og dermed får flere ud i naturen.

Der kan søges om støtte til projekter, der skaber nye og bedre muligheder for friluftsliv i den nære natur og styrker det lokale engagement.

Der kan f.eks. søges om støtte til

 • Faciliteter der åbner for nye aktiviteter i naturen eller forbedrer adgangen til et naturområde
 • Friluftsudstyr som deles af så bred en målgruppe som muligt
 • Materialer til forbedring og pleje af natur, som giver bedre muligheder for friluftsliv 

Hvem kan søge og hvor meget kan man søge?

Alle kan søge og der er i alt afsat 5 millioner kroner. Der kan søges om tilskud på mellem 20.000 og 500.000 kroner. Der gives primært tilskud til materialer og ekstern løn. 

 • For tilskud til og med 50.000 kroner er der ikke krav om medfinansiering, men det kan være en fordel.
 • For tilskud over 50.000 kroner er der krav om medfinansiering på minimum 30 procent. 
 • Ved ansøgninger fra kommuner kan der ikke ydes større tilskud end kommunens egenfinansiering.

Hvad lægger vi vægt på?

Vi behandler altid ansøgningerne individuelt. Når vi vurderer dem, kigger vi blandt andet på:

 • Udvikling af friluftslivet: Skaber projektet nye muligheder for friluftsliv og oplevelser i naturen?
 • Frivillig involvering: Er projektet drevet af et frivilligt engagement? I hvor høj grad er frivillige involveret i projektets planlægning, udførelse og efterfølgende drift?
 • Flere friluftsaktive: Vil projektet komme en bred målgruppe til gavn? Rækker projektet ud over ansøgers egen kreds? Er projektet med til at få nye brugere ud i naturen? Er der offentlig adgang til de arealer, hvor projektet etableres?
 • Holdbarhed: Har projektet en længerevarende effekt – også efter at det er gennemført?
 • Finansiering: Hvad er behovet for finansiering? Er der lagt en realistisk finansieringsplan?

Ved ansøgninger om tilskud over 50.000 kroner lægges der desuden vægt på:

 • Samarbejde og lokalt ejerskab: Er projektet et samarbejde mellem flere lokale aktører, f.eks. foreninger, borgergrupper, private lodsejere eller andre interessenter?

Hvad støtter vi ikke?

Der gives ikke tilskud til aktiviteter...

 • der erstatter kommunale, regionale eller statslige forpligtelser
 • der betragtes som ansøgers almindelige drift
 • der har et kommercielt sigte
 • der udelukkende gavner ansøger selv, f.eks. personligt udstyr eller uddannelse
 • der gennemføres uden for Danmark
 • hvor udgifter er afholdt inden ansøgningstidspunktet

Derudover ydes der ikke støtte til idrætsformål, f.eks. sportsanlæg eller konkurrenceaktiviteter, samt til almindelige legeredskaber, såsom gynger, vipper og rutsjebaner.

Du kan søge om tilskud til projekter, der skaber nye muligheder for friluftsliv og fællesskaber i den lokale natur, og dermed får flere ud i naturen.

Der kan søges om støtte til projekter, der skaber nye og bedre muligheder for friluftsliv i den nære natur og styrker det lokale engagement.

Der kan f.eks. søges om støtte til

 • Faciliteter der åbner for nye aktiviteter i naturen eller forbedrer adgangen til et naturområde
 • Friluftsudstyr som deles af så bred en målgruppe som muligt
 • Materialer til forbedring og pleje af natur, som giver bedre muligheder for friluftsliv 

Hvem kan søge og hvor meget kan man søge?

Alle kan søge og der er i alt afsat 5 millioner kroner. Der kan søges om tilskud på mellem 20.000 og 500.000 kroner. Der gives primært tilskud til materialer og ekstern løn. 

 • For tilskud til og med 50.000 kroner er der ikke krav om medfinansiering, men det kan være en fordel.
 • For tilskud over 50.000 kroner er der krav om medfinansiering på minimum 30 procent. 
 • Ved ansøgninger fra kommuner kan der ikke ydes større tilskud end kommunens egenfinansiering.

Hvad lægger vi vægt på?

Vi behandler altid ansøgningerne individuelt. Når vi vurderer dem, kigger vi blandt andet på:

 • Udvikling af friluftslivet: Skaber projektet nye muligheder for friluftsliv og oplevelser i naturen?
 • Frivillig involvering: Er projektet drevet af et frivilligt engagement? I hvor høj grad er frivillige involveret i projektets planlægning, udførelse og efterfølgende drift?
 • Flere friluftsaktive: Vil projektet komme en bred målgruppe til gavn? Rækker projektet ud over ansøgers egen kreds? Er projektet med til at få nye brugere ud i naturen? Er der offentlig adgang til de arealer, hvor projektet etableres?
 • Holdbarhed: Har projektet en længerevarende effekt – også efter at det er gennemført?
 • Finansiering: Hvad er behovet for finansiering? Er der lagt en realistisk finansieringsplan?

Ved ansøgninger om tilskud over 50.000 kroner lægges der desuden vægt på:

 • Samarbejde og lokalt ejerskab: Er projektet et samarbejde mellem flere lokale aktører, f.eks. foreninger, borgergrupper, private lodsejere eller andre interessenter?

Hvad støtter vi ikke?

Der gives ikke tilskud til aktiviteter...

 • der erstatter kommunale, regionale eller statslige forpligtelser
 • der betragtes som ansøgers almindelige drift
 • der har et kommercielt sigte
 • der udelukkende gavner ansøger selv, f.eks. personligt udstyr eller uddannelse
 • der gennemføres uden for Danmark
 • hvor udgifter er afholdt inden ansøgningstidspunktet

Derudover ydes der ikke støtte til idrætsformål, f.eks. sportsanlæg eller konkurrenceaktiviteter, samt til almindelige legeredskaber, såsom gynger, vipper og rutsjebaner.

Seneste relaterede nyheder

Flere børn leger i det fri året rundt

I dag er mange institutioner og dagplejer opmærksomme på at få børnene ud i naturen. Det viser det stigende antal grønne flag, som Friluftsrådet har uddelt i år.

FONDSDATA

Ansøgningsfrist

 • Afventer dato
0001-01-01T00:00:00

Kategori:

 • Børn og unge
 • Fritid og natur

Fondstype

 • Offentlig pulje
2019-01-04T12:04:23

Sidst opdateret

 • 4. januar 2019