Kulturministeriet
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
+45 33 95 42 00
post@slks.dk

Kontaktperson:
Sidsel Risted Staun
33 74 50 70
srs@slks.dk

  Besøg fonden   Ansøgningsskema   tilbage

Kulturministeriet - Slots- og Kulturstyrelsen - Løbende formål – International erfaringsudveksling - Museer

foundation detail Fonde 0994184e-8a75-47be-85dd-6dc720b5a2cb None http://fondeadmin.logicton.com/media/809264/Slots-og-kulturstyrelsen.png http://fondeadmin.logicton.com/media/809264/Slots-og-kulturstyrelsen_thumb.jpg Kulturministeriet - Slots- og Kulturstyrelsen - Løbende formål – International erfaringsudveksling - Museer 2014-05-13T09:33:01 42 Offentlig pulje

Puljen støtter international erfaringsudveksling, kompetencegivende efteruddannelse samt hastende erhvervelser.

Puljen til løbende formål kan søges af alle statslige og statsanerkendte museer. I særlige tilfælde vil andre typer museer, f.eks. etats-, universitets- eller fondsdrevne museer uden statsanerkendelse kunne komme i betragtning.

Formålet med puljen er at styrke museernes kompetencer gennem videndeling, konferencedeltagelse, lærende partnerskaber mellem danske og udenlandske museer samt uddannelse til museernes fastansatte medarbejdere. Formålet er herudover at støtte væsentlige erhvervelser til museernes samlinger, der falder indenfor det enkelte museums ansvarsområde. 

Til formålet om at styrke museernes kompetencer ydes der bl.a. støtte til: 

 • Lærende partnerskaber mellem danske og udenlandske museer, der omfatter ophold på udenlandske museer.
 • Et eller flere museers invitation af udenlandske specialister til Danmark med henblik på at udveksle erfaringer om museumsfaglige spørgsmål.
 • Workshops for museernes museumsfaglige medarbejdere med international deltagelse primært i Danmark.
 • Kompetencegivende efteruddannelse af museernes fastansatte medarbejdere primært på danske eller udenlandske universiteter.
 • Konferencedeltagelse for oplægsholdere fastansat ved et dansk museum. 

Ved ansøgning til puljen skal du benytte Kulturstyrelsens elektroniske ansøgningsskema. Du skal udfylde skemaet online. Afslutningsvis skal du vedhæfte en udfyldt Projektbeskrivelsesskabelon og Budgetskabelon.

Projektbeskrivelsesskabelon og Budgetskabelon kan downloades og udfyldes på forhånd, så de er klar til at vedhæfte det elektroniske ansøgningsskema.

Det er Kulturstyrelsen, der afgør puljens fordeling på de indkomne ansøgninger. Ved ansøgninger om støtte til erhvervelser træffes afgørelsen efter indstillinger fra Kulturstyrelsens museumsudvalg for kulturhistorie, kunsthistorie og naturhistorie.

Der er løbende ansøgningsfrist indtil 1. december 2015.

Puljen støtter international erfaringsudveksling, kompetencegivende efteruddannelse samt hastende erhvervelser.

Puljen til løbende formål kan søges af alle statslige og statsanerkendte museer. I særlige tilfælde vil andre typer museer, f.eks. etats-, universitets- eller fondsdrevne museer uden statsanerkendelse kunne komme i betragtning.

Formålet med puljen er at styrke museernes kompetencer gennem videndeling, konferencedeltagelse, lærende partnerskaber mellem danske og udenlandske museer samt uddannelse til museernes fastansatte medarbejdere. Formålet er herudover at støtte væsentlige erhvervelser til museernes samlinger, der falder indenfor det enkelte museums ansvarsområde. 

Til formålet om at styrke museernes kompetencer ydes der bl.a. støtte til: 

 • Lærende partnerskaber mellem danske og udenlandske museer, der omfatter ophold på udenlandske museer.
 • Et eller flere museers invitation af udenlandske specialister til Danmark med henblik på at udveksle erfaringer om museumsfaglige spørgsmål.
 • Workshops for museernes museumsfaglige medarbejdere med international deltagelse primært i Danmark.
 • Kompetencegivende efteruddannelse af museernes fastansatte medarbejdere primært på danske eller udenlandske universiteter.
 • Konferencedeltagelse for oplægsholdere fastansat ved et dansk museum. 

Ved ansøgning til puljen skal du benytte Kulturstyrelsens elektroniske ansøgningsskema. Du skal udfylde skemaet online. Afslutningsvis skal du vedhæfte en udfyldt Projektbeskrivelsesskabelon og Budgetskabelon.

Projektbeskrivelsesskabelon og Budgetskabelon kan downloades og udfyldes på forhånd, så de er klar til at vedhæfte det elektroniske ansøgningsskema.

Det er Kulturstyrelsen, der afgør puljens fordeling på de indkomne ansøgninger. Ved ansøgninger om støtte til erhvervelser træffes afgørelsen efter indstillinger fra Kulturstyrelsens museumsudvalg for kulturhistorie, kunsthistorie og naturhistorie.

Der er løbende ansøgningsfrist indtil 1. december 2015.

Seneste relaterede nyheder

FONDSDATA

Ansøgningsfrist

 • Afventer dato
0001-01-01T00:00:00

Kategori:

 • Internationale forhold
 • Kunst og kultur
 • Uddannelse

Fondstype

 • Offentlig pulje
2018-08-14T20:44:27

Sidst opdateret

 • 14. august 2018