Kulturministeriet
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
+45 33 95 42 00
post@slks.dk

Kontaktperson:
Karen M. Olsen
+45 33 74 51 93
kmo@slks.dk

  Besøg fonden   Ansøgningsskema   tilbage

Kulturministeriet - Slots- og Kulturstyrelsen - Løbende formål - Erhvervelser - Museer

foundation detail Fonde cfd2d8ff-a487-41e0-a53b-81015c31b4f2 None http://fondeadmin.logicton.com/media/809264/Slots-og-kulturstyrelsen.png http://fondeadmin.logicton.com/media/809264/Slots-og-kulturstyrelsen_thumb.jpg Kulturministeriet - Slots- og Kulturstyrelsen - Løbende formål - Erhvervelser - Museer 2014-05-13T09:52:20 42 Offentlig pulje

Puljen støtter museernes erhvervelser af værker, genstande og præparater til samlingerne. Puljen til erhvervelser kan søges af alle statslige og statsanerkendte museer.

Formålet med puljen er at støtte væsentlige erhvervelser til museernes samlinger, der falder indenfor det enkelte museums ansvarsområde. 

Slots- og Kulturstyrelsen vurderer ansøgningen ud fra følgende kriterier:

 • Der skal i ansøgninger argumenteres for erhvervelsens kunst-, kultur- eller naturhistoriske relevans i forhold til museets ansvarsområde.
 • Der skal redegøres for erhvervelsens forsknings- og formidlingsmæssige værdi i forhold til museets ansvarsområde.
 • Erhvervelsen skal styrke den nationale repræsentation inden for det kunst-, kultur- eller naturhistoriske felt.
 • Erhvervelsen skal være en kvalitetsmæssig styrkelse af museets samling. 
 • Ansøgninger om støtte til erhvervelse af værker til et kunstmuseum skal redegøre for værkets kvaliteter i relation til kunstnerens øvrige oeuvre samt kunstnerens repræsentation i andre museers samlinger.
 • Ansøgninger om støtte til erhvervelse af kunstværker til et kulturhistorisk eller naturhistorisk museum skal redegøre for værkets kultur- eller naturhistoriske værdi i forhold til museets ansvarsområde. 
 • Den viden, projekterne genererer, skal forankres på museerne og medføre professionel udvikling af museernes praksis.

En erhvervelse kan ikke begrundes med værkets udsmykningsmæssige kvaliteter. Der ydes ikke støtte til værker og genstande, der allerede er erhvervet som en del af museernes samlinger.

Ved ansøgning til puljen skal du benytte Kulturstyrelsens elektroniske ansøgningsskema. Du skal udfylde skemaet online. Afslutningsvis skal du vedhæfte en udfyldt Projektbeskrivelsesskabelon og Budgetskabelon.

Projektbeskrivelsesskabelon og Budgetskabelon kan downloades og udfyldes på forhånd, så de er klar til at vedhæfte det elektroniske ansøgningsskema.

Det er Kulturstyrelsen, der afgør puljens fordeling på de indkomne ansøgninger efter indstillinger fra det relevante museumsudvalg for kulturhistorie, kunsthistorie og naturhistorie.

Puljen støtter museernes erhvervelser af værker, genstande og præparater til samlingerne. Puljen til erhvervelser kan søges af alle statslige og statsanerkendte museer.

Formålet med puljen er at støtte væsentlige erhvervelser til museernes samlinger, der falder indenfor det enkelte museums ansvarsområde. 

Slots- og Kulturstyrelsen vurderer ansøgningen ud fra følgende kriterier:

 • Der skal i ansøgninger argumenteres for erhvervelsens kunst-, kultur- eller naturhistoriske relevans i forhold til museets ansvarsområde.
 • Der skal redegøres for erhvervelsens forsknings- og formidlingsmæssige værdi i forhold til museets ansvarsområde.
 • Erhvervelsen skal styrke den nationale repræsentation inden for det kunst-, kultur- eller naturhistoriske felt.
 • Erhvervelsen skal være en kvalitetsmæssig styrkelse af museets samling. 
 • Ansøgninger om støtte til erhvervelse af værker til et kunstmuseum skal redegøre for værkets kvaliteter i relation til kunstnerens øvrige oeuvre samt kunstnerens repræsentation i andre museers samlinger.
 • Ansøgninger om støtte til erhvervelse af kunstværker til et kulturhistorisk eller naturhistorisk museum skal redegøre for værkets kultur- eller naturhistoriske værdi i forhold til museets ansvarsområde. 
 • Den viden, projekterne genererer, skal forankres på museerne og medføre professionel udvikling af museernes praksis.

En erhvervelse kan ikke begrundes med værkets udsmykningsmæssige kvaliteter. Der ydes ikke støtte til værker og genstande, der allerede er erhvervet som en del af museernes samlinger.

Ved ansøgning til puljen skal du benytte Kulturstyrelsens elektroniske ansøgningsskema. Du skal udfylde skemaet online. Afslutningsvis skal du vedhæfte en udfyldt Projektbeskrivelsesskabelon og Budgetskabelon.

Projektbeskrivelsesskabelon og Budgetskabelon kan downloades og udfyldes på forhånd, så de er klar til at vedhæfte det elektroniske ansøgningsskema.

Det er Kulturstyrelsen, der afgør puljens fordeling på de indkomne ansøgninger efter indstillinger fra det relevante museumsudvalg for kulturhistorie, kunsthistorie og naturhistorie.

Seneste relaterede nyheder

FONDSDATA

Ansøgningsfrist

 • Afventer dato
0001-01-01T00:00:00

Kategori:

 • Kunst og kultur

Fondstype

 • Offentlig pulje
2018-08-14T20:45:47

Sidst opdateret

 • 14. august 2018