Kulturministeriet
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
+45 33 95 42 00
post@slks.dk

Kontaktperson:
Rune Ottogreen Lundberg
+45 33 73 33 53
rol@slks.dk

  Besøg fonden   Ansøgningsskema   tilbage

Kulturministeriet - Slots- og Kulturstyrelsen - Styrkelse af forskerkompetencer - Forskervurdering - Museer

foundation detail Fonde 320d3b98-9739-4939-8719-9f93608b8c47 Every Year http://fondeadmin.logicton.com/media/809264/Slots-og-kulturstyrelsen.png http://fondeadmin.logicton.com/media/809264/Slots-og-kulturstyrelsen_thumb.jpg Kulturministeriet - Slots- og Kulturstyrelsen - Styrkelse af forskerkompetencer - Forskervurdering - Museer 2018-05-11T14:31:26 44 Offentlig pulje

Puljen understøtter, at museerne får fastansatte videnskabelige medarbejdere, der er på ph.d.-niveau. Det vil sige har en forskningsproduktion bag sig, der i omfang og kvalitet svarer til det, der forventes af en person, der har gennemført et ph.d.-studie. Ph.d.-niveau er et krav, Kulturministeriets Forskningsudvalg (KFU) stiller til deres ansøgere. Det er tanken på sigt, at KFU skal uddele alle puljemidler til museerne, hvorfor der er fokus på opgradering i puljen. 

Puljen støtter ikke nye ph.d.-stipendier. Disse skal søges i KFU.

Puljen prioriterer ansøgninger fra museer, der ikke allerede har fastansatte videnskabelige medarbejdere på ph.d.-niveau. Der kan søges om midler til opkvalificering, f.eks. mindre forskningsprojekter, færdiggørelse eller sammenskrivning af artikler, monografier m.v. eller frikøb til udarbejdelse af ph.d.-ansøgninger.

Puljen støtter også forskervurderinger. Her kan fastansatte videnskabelige medarbejdere få deres forskningsproduktion vurderet med henblik på, om den svarer til ph.d.-niveau. Ansøgere skal indsende en forskningsproduktion svarende til ca. 2 års fuldtidsforskning, dvs. 1-2 monografier eller 5-7 videnskabelige artikler el. lign. (eller en tilsvarende kombination af monografier og artikler). 

Forskervurdering er en oplagt mulighed, hvis man igennem en årrække har udarbejdet en del forskning, og fortsat ønsker at forske, men ikke vil i gang med et helt ph.d.-studie.

Puljen til styrkelse af forskerkompetencer har indtil nu forskervurderet i alt seks videnskabelige medarbejdere inden for både kunsthistorie, nyere tids historie og arkæologi. 

Der kræves ingen medfinansiering fra museets side ved forskervurdering.

Kulturstyrelsen opfordrer alle, der har interesse for puljen, til at søge.

 

Puljen understøtter, at museerne får fastansatte videnskabelige medarbejdere, der er på ph.d.-niveau. Det vil sige har en forskningsproduktion bag sig, der i omfang og kvalitet svarer til det, der forventes af en person, der har gennemført et ph.d.-studie. Ph.d.-niveau er et krav, Kulturministeriets Forskningsudvalg (KFU) stiller til deres ansøgere. Det er tanken på sigt, at KFU skal uddele alle puljemidler til museerne, hvorfor der er fokus på opgradering i puljen. 

Puljen støtter ikke nye ph.d.-stipendier. Disse skal søges i KFU.

Puljen prioriterer ansøgninger fra museer, der ikke allerede har fastansatte videnskabelige medarbejdere på ph.d.-niveau. Der kan søges om midler til opkvalificering, f.eks. mindre forskningsprojekter, færdiggørelse eller sammenskrivning af artikler, monografier m.v. eller frikøb til udarbejdelse af ph.d.-ansøgninger.

Puljen støtter også forskervurderinger. Her kan fastansatte videnskabelige medarbejdere få deres forskningsproduktion vurderet med henblik på, om den svarer til ph.d.-niveau. Ansøgere skal indsende en forskningsproduktion svarende til ca. 2 års fuldtidsforskning, dvs. 1-2 monografier eller 5-7 videnskabelige artikler el. lign. (eller en tilsvarende kombination af monografier og artikler). 

Forskervurdering er en oplagt mulighed, hvis man igennem en årrække har udarbejdet en del forskning, og fortsat ønsker at forske, men ikke vil i gang med et helt ph.d.-studie.

Puljen til styrkelse af forskerkompetencer har indtil nu forskervurderet i alt seks videnskabelige medarbejdere inden for både kunsthistorie, nyere tids historie og arkæologi. 

Der kræves ingen medfinansiering fra museets side ved forskervurdering.

Kulturstyrelsen opfordrer alle, der har interesse for puljen, til at søge.

 

Seneste relaterede nyheder

FONDSDATA

Ansøgningsfrist

  • 12. september 2019
2019-09-12T00:00:00

Kategori:

  • Arbejdsmarked
  • Uddannelse

Fondstype

  • Offentlig pulje
2018-08-14T20:48:12

Sidst opdateret

  • 14. august 2018