For natur og biodiversitet:
Miljø- og fødevareministeriet, miljøstyrelsen
Karsten Gasseholm
+45 72 54 27 07
mst@mst.dk

For miljøpolitik:
Miljø- og fødevareministeriet, miljøstyrelsen
Gert Sønderskov Hansen
+45 72 54 45 89
mst@mst.dk

For klimahandling:
Energistyrelsen
Jon Trap Jespersen
+45 33 92 67 18
jtj@ens.dk

  Besøg fonden   Ansøgningsskema   tilbage

LIFE

foundation detail Fonde 268bd697-ac91-4915-8a2f-0adfbf03ce34 Always active http://fondeadmin.logicton.com/media/108298/Life.png http://fondeadmin.logicton.com/media/108298/Life_thumb.jpg LIFE 2013-12-12T13:12:44 43

EU's Life Miljøprogram yder støtte til en række initiativer på miljø- og naturområdet. Programmet favner meget bredt og inkluderer fx ngo-aktiviteter, databaser, undersøgelser, uddannelse, kommunikationsprojekter, demonstrationsprojekter, opbygning af netværk m.m.

Life består af to delprogrammer med hver tre underprogrammer:

 • Delprogrammet for miljø, der dækker områderne: a) Miljø og ressourceeffektivitet; b) Natur og biodiversitet; c) Miljøforvaltning og -information

 • Delprogrammet for klima dækker områderne: a) forebyggelse af klimaændringer; b) Klimaforandring og tilpasning; c) Klimaforvaltning og -information

LIFE løber fra 2014 til 2020. En virksomhed kan få tilskud til innovative løsninger på miljø- og klimaproblemstillinger. Løsningerne skal være synlige og bygge på et sundt teknisk, fagligt og økonomisk grundlag. Demonstration og formidling skal være i fokus, og de skal gennemføres på en sådan måde, at de succesfulde LIFE projekter efterfølgende kan danne grundlag for en udvikling i stor skala.

Tilskudsberettigede udgifter omfatter:

 • Lønudgifter
 • Udgifter til demonstrationen (pilotanlæg/demonstrationsløsninger)
 • Udgifter til relevant udstyr
 • Eksterne konsulenter
 • Materialer og formidlingsomkostninger
 • Rejseomkostninger m.v.

LIFE skal indeholde en europæisk dimension, men kan gennemføres som et rent dansk projekt. Ordningen kan søges af alle organisationer - private virksomheder, myndigheder, organisationer mv. i Danmark. Du kan søge enten alene eller i fællesskab. Der er også mulighed for at søge med partnere fra andre EU- lande.

For at ansøge skal du indsende sit projektforslag til LIFE til Naturstyrelsen via EU LIFE's e-Proposal system. Ansøgningerne sendes elektronisk videre til Europa-Kommissionen af Naturstyrelsen, der er det officielle danske kontaktpunkt. Du kan forvente endeligt svar ca. 8 måneder efter fristen for indsendelse af ansøgning. Der vil som regel noget tidligere være en indikation af muligheden for at opnå bevilling.

Der er forskellige ansøgningsfrister for de forskellige delprogrammer. Klik for se, hvornår de enkelte opslag har ansøgningsfrist her »

Læs mere om Life på dansk »

EU's Life Miljøprogram yder støtte til en række initiativer på miljø- og naturområdet. Programmet favner meget bredt og inkluderer fx ngo-aktiviteter, databaser, undersøgelser, uddannelse, kommunikationsprojekter, demonstrationsprojekter, opbygning af netværk m.m.

Life består af to delprogrammer med hver tre underprogrammer:

 • Delprogrammet for miljø, der dækker områderne: a) Miljø og ressourceeffektivitet; b) Natur og biodiversitet; c) Miljøforvaltning og -information

 • Delprogrammet for klima dækker områderne: a) forebyggelse af klimaændringer; b) Klimaforandring og tilpasning; c) Klimaforvaltning og -information

LIFE løber fra 2014 til 2020. En virksomhed kan få tilskud til innovative løsninger på miljø- og klimaproblemstillinger. Løsningerne skal være synlige og bygge på et sundt teknisk, fagligt og økonomisk grundlag. Demonstration og formidling skal være i fokus, og de skal gennemføres på en sådan måde, at de succesfulde LIFE projekter efterfølgende kan danne grundlag for en udvikling i stor skala.

Tilskudsberettigede udgifter omfatter:

 • Lønudgifter
 • Udgifter til demonstrationen (pilotanlæg/demonstrationsløsninger)
 • Udgifter til relevant udstyr
 • Eksterne konsulenter
 • Materialer og formidlingsomkostninger
 • Rejseomkostninger m.v.

LIFE skal indeholde en europæisk dimension, men kan gennemføres som et rent dansk projekt. Ordningen kan søges af alle organisationer - private virksomheder, myndigheder, organisationer mv. i Danmark. Du kan søge enten alene eller i fællesskab. Der er også mulighed for at søge med partnere fra andre EU- lande.

For at ansøge skal du indsende sit projektforslag til LIFE til Naturstyrelsen via EU LIFE's e-Proposal system. Ansøgningerne sendes elektronisk videre til Europa-Kommissionen af Naturstyrelsen, der er det officielle danske kontaktpunkt. Du kan forvente endeligt svar ca. 8 måneder efter fristen for indsendelse af ansøgning. Der vil som regel noget tidligere være en indikation af muligheden for at opnå bevilling.

Der er forskellige ansøgningsfrister for de forskellige delprogrammer. Klik for se, hvornår de enkelte opslag har ansøgningsfrist her 

Læs mere om Life på dansk

Seneste relaterede nyheder

Europæiske Solidaritetskorps med grønt tvist

Natur-, klima- og miljøprogrammet LIFE har åbnet for en indkaldelse, der skal fremme europæiske unges frivillige arbejde i miljøaktiviteter...

EU støtte af miljø og klimaprojekter

LIFE-programmet har lanceret en ny indkaldelse, som skal understøtte projekter, der beskytter miljø og bekæmper klimaforandringer...

Information om EU's nye LIFE program

EU’s LIFE-program giver støtte til initiativer og projekter, der bidrager til at gennemføre EU’s miljø- og klimapolitik...

FONDSDATA

Ansøgningsfrist

 • Løbende

Kategori:

 • Forskning
 • Fritid og natur
 • IT og medier
 • Klima, energi og miljø

Fondstype

2018-10-23T12:37:05

Sidst opdateret

 • 23. oktober 2018