Miljø- og Fødevareministeriet
Miljøstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø

+45 72 54 40 00
mst@mst.dk


  Besøg fonden   tilbage

Miljø- og Fødevareministeriet - Miljøstyrelsen - Værditabsordningen - Hjælp til oprydning af forurenet grund

foundation detail Fonde 3a479911-5513-4ded-ba0d-4dd105febf97 Always active http://fondeadmin.logicton.com/media/5625154/miljoestyrelsen-ny.png http://fondeadmin.logicton.com/media/5625154/miljoestyrelsen-ny_thumb.jpg Miljø- og Fødevareministeriet - Miljøstyrelsen - Værditabsordningen - Hjælp til oprydning af forurenet grund 2013-12-12T14:00:05 43 Offentlig pulje

Værditabsordningen - forurenet grund har til formål at løse de særlige problemer, der opstår for boligejere, der uforvarende har erhvervet en forurenet grund. Jordforureningens § 26 og § 27 fastlægger, hvilke ejendomme der er omfattet af ordningen.

For at du kan være omfattet af værditabsordningen skal nedenstående være opfyldt:

 • Ejendommen skal den 1. september 1993 være forurenet. For at kunne benytte værditabsordningen kræves det således, at lokaliteter er kortlagt, som forurenet efter Jordforureningslovens § 5 eller opfylde betingelserne herfor. Visse forureninger fra villaolietanke, der er konstateret før 1. marts 2000 er dog også omfattet.
 • Ejendommen skal anvendes til helårsbeboelse på tidspunktet for det oprindelige lovforslags fremsættelse den 18. november 1992 samt stadig anvendes til helårsbeboelse på anmodningstidspunktet.
 • Grundejeren skal have erhvervet ejendommen i forurenet tilstand.
 • Da grundejeren købte ejendommen vidste vedkommende ikke, at ejendommen var forurenet.

Der gælder særlige regler for erhvervelse ved f.eks. arv og for ejerlighedsejendomme. Regionerne står for vurderingen af, om en ejendom opfylder betingelserne for at kunne tilmeldes ordningen og af behovet og omfanget af en eventuel oprensning.

Formålet med værditabsordningen er, at boligejerne kan få fremrykket oprydningen af deres ejendom af det offentlige mod at yde en egenbetaling. Egenbetalingens grundbeløb er 40.000 kr. pr. ejendom. Dog mindst 7.000 kr. pr. lejlighed. Egenbetalingen kan ved tilskud nedsættes med 2.500 - 5.000 kr. for hvert hele år, der er gået siden forureningen er konstateret. Egenbetalingen kan dog ikke reduceres til mindre end 15.000 kr. i grundbeløb.

Efter en eventuel oprydning, kan der fortsat være forurening på ejendommen, idet oprydningen udføres af hensyn til boliganvendelsen. I disse tilfælde tilbagebetales egenbetalingen inklusive rentetilskrivning. Hvis man ønsker at søge om tilskud, skal man kontakte den region, hvori man er bosiddende.

Hvis du ønsker at blive omfattet af værditabsordningen, skal du kontakte din Region.

Værditabsordningen - forurenet grund har til formål at løse de særlige problemer, der opstår for boligejere, der uforvarende har erhvervet en forurenet grund. Jordforureningens § 26 og § 27 fastlægger, hvilke ejendomme der er omfattet af ordningen.

For at du kan være omfattet af værditabsordningen skal nedenstående være opfyldt:

 • Ejendommen skal den 1. september 1993 være forurenet. For at kunne benytte værditabsordningen kræves det således, at lokaliteter er kortlagt, som forurenet efter Jordforureningslovens § 5 eller opfylde betingelserne herfor. Visse forureninger fra villaolietanke, der er konstateret før 1. marts 2000 er dog også omfattet.
 • Ejendommen skal anvendes til helårsbeboelse på tidspunktet for det oprindelige lovforslags fremsættelse den 18. november 1992 samt stadig anvendes til helårsbeboelse på anmodningstidspunktet.
 • Grundejeren skal have erhvervet ejendommen i forurenet tilstand.
 • Da grundejeren købte ejendommen vidste vedkommende ikke, at ejendommen var forurenet.

Der gælder særlige regler for erhvervelse ved f.eks. arv og for ejerlighedsejendomme. Regionerne står for vurderingen af, om en ejendom opfylder betingelserne for at kunne tilmeldes ordningen og af behovet og omfanget af en eventuel oprensning.

Formålet med værditabsordningen er, at boligejerne kan få fremrykket oprydningen af deres ejendom af det offentlige mod at yde en egenbetaling. Egenbetalingens grundbeløb er 40.000 kr. pr. ejendom. Dog mindst 7.000 kr. pr. lejlighed. Egenbetalingen kan ved tilskud nedsættes med 2.500 - 5.000 kr. for hvert hele år, der er gået siden forureningen er konstateret. Egenbetalingen kan dog ikke reduceres til mindre end 15.000 kr. i grundbeløb.

Efter en eventuel oprydning, kan der fortsat være forurening på ejendommen, idet oprydningen udføres af hensyn til boliganvendelsen. I disse tilfælde tilbagebetales egenbetalingen inklusive rentetilskrivning. Hvis man ønsker at søge om tilskud, skal man kontakte den region, hvori man er bosiddende.

Hvis du ønsker at blive omfattet af værditabsordningen, skal du kontakte din Region.

Seneste relaterede nyheder

FONDSDATA

Ansøgningsfrist

 • Løbende

Kategori:

 • Bygge og anlæg
 • Klima, energi og miljø

Fondstype

 • Offentlig pulje
2018-08-14T20:35:26

Sidst opdateret

 • 14. august 2018