Nordfyns Kommune
Bogense Rådhus
Østergade 23
5400 Bogense

+45 64 82 82 82
post@nordfynskommune.dk

Kontakt:
Kultur og Fritid
+45 64 82 80 90

  Besøg fonden   Ansøgningsskema   tilbage

Nordfyns Kommune - Fifty-Fifty Puljen

foundation detail Fonde 0d37da5a-1eaf-4854-9625-3ba6b3bdc5a0 Every Year http://fondeadmin.logicton.com/media/6676394/Nordfyns-Kommune.png http://fondeadmin.logicton.com/media/6676394/Nordfyns-Kommune_thumb.jpg Nordfyns Kommune - Fifty-Fifty Puljen 2014-05-09T09:42:44 44 Kommunal pulje

Formålet med puljen er at bidrage med op til halvdelen af udgifterne til mellemstore vedligeholdelsesopgaver/anlæg/inventar.

Foreningen skal selv finansiere den del af udgiften, som ikke dækkes af Fifty-Fifty-puljen, enten i almindelig betaling eller gennem egen frivillig arbejdskraft. Værdien af egen arbejdskraft kan højst beregnes til 143 kr. pr. time. 

Tilskuddet fordeles inden for den af Kommunelbestyrelsen afsatte beløbsramme.

Der skal indsendes ansøgning senest den 1. februar. Ansøgningsskema kan hentes på Nordfyns kommunes webside eller i Kultur- og Fritidsafdelingen, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup.

Ansøgningerne behandles i Folkeoplysningsudvalgets møde i juni måned. Bevilgede tilskud udbetales på baggrund af fremsendt regnskab med dokumentation for afholdte udgifter. For de projekter, som er afholdt på bevillingstidspunktet, og hvor ovennævnte dokumentation foreligger, udbetales tilskuddet i juni måned.

 

Formålet med puljen er at bidrage med op til halvdelen af udgifterne til mellemstore vedligeholdelsesopgaver/anlæg/inventar.

Foreningen skal selv finansiere den del af udgiften, som ikke dækkes af Fifty-Fifty-puljen, enten i almindelig betaling eller gennem egen frivillig arbejdskraft. Værdien af egen arbejdskraft kan højst beregnes til 143 kr. pr. time. 

Tilskuddet fordeles inden for den af Kommunelbestyrelsen afsatte beløbsramme.

Der skal indsendes ansøgning senest den 1. februar. Ansøgningsskema kan hentes på Nordfyns kommunes webside eller i Kultur- og Fritidsafdelingen, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup.

Ansøgningerne behandles i Folkeoplysningsudvalgets møde i juni måned. Bevilgede tilskud udbetales på baggrund af fremsendt regnskab med dokumentation for afholdte udgifter. For de projekter, som er afholdt på bevillingstidspunktet, og hvor ovennævnte dokumentation foreligger, udbetales tilskuddet i juni måned.

 

Seneste relaterede nyheder

FONDSDATA

Ansøgningsfrist

  • 1. februar 2020
2020-02-01T00:00:00

Kategori:

  • Bygge og anlæg

Fondstype

  • Kommunal pulje
2019-01-12T15:52:05

Sidst opdateret

  • 12. januar 2019