Nordisk Ministerråd
Ved Stranden 18
1061 København K

+45 33 96 04 00
nordisk-rad@norden.org

  Besøg fonden   tilbage

Nordisk Ministerråd - Støtte fra Nordisk Ministerråds Arbejdsretsudvalg (NAU)

foundation detail Fonde 823c0feb-82ca-45f4-a395-6a3dd18f8046 Always active http://fondeadmin.logicton.com/media/2841261/Nordisk-Ministerraad.png http://fondeadmin.logicton.com/media/2841261/Nordisk-Ministerraad_thumb.jpg Nordisk Ministerråd - Støtte fra Nordisk Ministerråds Arbejdsretsudvalg (NAU) 2013-12-12T13:21:44 43 Offentlig pulje

Projektmidlerne fra Arbejdsretsudvalget skal primært anvendes til udredningsopgaver og seminarer om politisk aktuelle arbejdsretslige emner med et nordisk sigte. Det vigtigste kriterium for støtte er, at projekterne gavner de nordiske lande og Færøerne, Grønland og Åland, og derved gør nordisk nytte.

Ansøger bør i begrundelsen for projektet sikre, at projektet har en strategisk og politisk forankring i det nordiske samarbejde

 • Projektet skal være politisk relevant og forankret i den nordiske strategi, som gælder for politikområdet, og således være et led i virkeliggørelsen af en given nordisk politik.
 • Tilskud fra Nordisk Ministerråd tilstræbes fokuseret på aktiviteter, som fører frem til en visionær, fremadrettet politisk drøftelse på ministerrådsniveau.
 • Tilskud fra Nordisk Ministerråd tilstræbes fokuseret på aktiviteter, som bidrager til profilering af det nordiske samarbejde i den nordiske offentlighed. 

Puljen er tilgængelig i følgende lande: Danmark, Finland, Færøerne, Grønland, Island, Norge, Sverige, Åland.

Projektmidlerne fra Arbejdsretsudvalget skal primært anvendes til udredningsopgaver og seminarer om politisk aktuelle arbejdsretslige emner med et nordisk sigte. Det vigtigste kriterium for støtte er, at projekterne gavner de nordiske lande og Færøerne, Grønland og Åland, og derved gør nordisk nytte.

Ansøger bør i begrundelsen for projektet sikre, at projektet har en strategisk og politisk forankring i det nordiske samarbejde

 • Projektet skal være politisk relevant og forankret i den nordiske strategi, som gælder for politikområdet, og således være et led i virkeliggørelsen af en given nordisk politik.
 • Tilskud fra Nordisk Ministerråd tilstræbes fokuseret på aktiviteter, som fører frem til en visionær, fremadrettet politisk drøftelse på ministerrådsniveau.
 • Tilskud fra Nordisk Ministerråd tilstræbes fokuseret på aktiviteter, som bidrager til profilering af det nordiske samarbejde i den nordiske offentlighed. 

Puljen er tilgængelig i følgende lande: Danmark, Finland, Færøerne, Grønland, Island, Norge, Sverige, Åland.

Seneste relaterede nyheder

FONDSDATA

Ansøgningsfrist

 • Løbende

Kategori:

 • Internationale forhold
 • Uddannelse

Fondstype

 • Offentlig pulje
2018-08-02T19:44:04

Sidst opdateret

 • 2. august 2018