Rådet for Offerfonden
Adelgade 13
1304 København K

+45 33 92 33 34
offerfonden@civilstyrelsen.dk

  Besøg fonden   Ansøgningsskema   tilbage

Rådet for Offerfonden - Offerfonden - forskningsprojekter

foundation detail Fonde f4913a8a-af59-441d-b913-1ada41aa2985 None http://fondeadmin.logicton.com/media/135388/Offerfonden.png http://fondeadmin.logicton.com/media/135388/Offerfonden_thumb.jpg Rådet for Offerfonden - Offerfonden - forskningsprojekter 2015-06-17T12:55:44 42 Offentlig pulje

Offerfonden er oprettet den 1. januar 2014 med det formål, at yde tilskud til projekter og aktiviteter, der generelt kan styrke viden om eller indsatsen til støtte for ofre for forbrydelser og trafikofre.

Rådet for Offerfonden uddeler årligt ca. 28 mio. kr., som fordeles på mindst 2 ansøgningsrunder. I denne ansøgningsrunde kan der søges om tilskud til følgende:

 • Forskningsprojekter

Der kan ikke søges om tilskud til offerrådgivninger, uddannelsesindsatser, seminarer, informationsmateriale, forsøgs- og udviklingsaktiviteter og lignende i denne ansøgningsrunde.

For at komme i betragtning til Offerfondens midler, skal ansøger indsende følgende:

 • Et ansøgningsskema
 • Et budget
 • En projektplan
 • Den projektansvarliges CV
 • En oversigt over den projektansvarliges evt. tidligere publikationer.
 • En udtalelse fra en evt. vejleder
 • Evt. dokumentation for tegningsberettigede for ansøger
 • Evt. yderligere relevant materiale

Ansøgningen og budgettet skal udfyldes på de skemaer, som findes på Rådet for Offerfondens hjemmeside, offerfonden.dk.

Såfremt tidsfristen eller de krav, der fremgår af dette opslag ikke overholdes, vil ansøgningen blive afvist. 

Læs hele opslaget her.

Offerfonden er oprettet den 1. januar 2014 med det formål, at yde tilskud til projekter og aktiviteter, der generelt kan styrke viden om eller indsatsen til støtte for ofre for forbrydelser og trafikofre.

Rådet for Offerfonden uddeler årligt ca. 28 mio. kr., som fordeles på mindst 2 ansøgningsrunder. I denne ansøgningsrunde kan der søges om tilskud til følgende:

 • Forskningsprojekter

Der kan ikke søges om tilskud til offerrådgivninger, uddannelsesindsatser, seminarer, informationsmateriale, forsøgs- og udviklingsaktiviteter og lignende i denne ansøgningsrunde.

For at komme i betragtning til Offerfondens midler, skal ansøger indsende følgende:

 • Et ansøgningsskema
 • Et budget
 • En projektplan
 • Den projektansvarliges CV
 • En oversigt over den projektansvarliges evt. tidligere publikationer.
 • En udtalelse fra en evt. vejleder
 • Evt. dokumentation for tegningsberettigede for ansøger
 • Evt. yderligere relevant materiale

Ansøgningen og budgettet skal udfyldes på de skemaer, som findes på Rådet for Offerfondens hjemmeside, offerfonden.dk.

Såfremt tidsfristen eller de krav, der fremgår af dette opslag ikke overholdes, vil ansøgningen blive afvist. 

Læs hele opslaget her.

Seneste relaterede nyheder

Midler fra Offerfonden

Rådet for Offerfonden har på sit rådsmøde den 18. maj 2016 taget stilling til ansøgningerne på opslag 2016/1...

Nyt fra Offerfonden

Rådet for Offerfonden offentliggjorde i henholdsvis februar og marts 2016 opslag 2016/1 og 2016/2. Fristen for indsendelse...

Bevillinger fra Offerfonden

Rådet for Offerfonden har på sit rådsmøde den 2. december 2015 taget stilling til ansøgningerne på opslag 2015/3 og 2015/4...

FONDSDATA

Ansøgningsfrist

 • Afventer dato
0001-01-01T00:00:00

Kategori:

 • Samfund og velfærd
 • Sundhed og forebyggelse

Fondstype

 • Offentlig pulje
2018-08-08T12:02:08

Sidst opdateret

 • 8. august 2018