Sundheds- og Ældreministeriet
Holbergsgade 6
1057 København K

+45 72 26 90 00
sum@sum.dk

  Besøg fonden   Ansøgningsskema   tilbage

Sundheds- og Ældreministeriet - 10 mio. kr. til at løfte sundhedspersoners digitale kompetencer.

foundation detail Fonde 390fd507-9e67-45bb-b654-636d99f48654 None http://fondeadmin.logicton.com/media/809132/Sundheds-og-aeldreministeriet.jpeg http://fondeadmin.logicton.com/media/809132/Sundheds-og-aeldreministeriet_thumb.jpg Sundheds- og Ældreministeriet - 10 mio. kr. til at løfte sundhedspersoners digitale kompetencer. 2018-08-14T15:14:40 42 Offentlig pulje

Puljens formål 

Puljen har til formål at øge tilskud til kompetenceløft for sundhedspersoner inden for teknologiforståelse, anvendelse af digitale teknologier og kommunikation med borgere ved digitalt understøttede behandlingsforløb. Med puljemidlerne er målet at give tilskud til projekter der skal udvikle og etablere uddannelsesforløb, moduler, kurser, eller videreudvikling af eksisterende uddannelser der kan løfte sundhedspersoners digitale kompetenceniveau.

Der er afsat 10 mio. kr. i 2018. Der ydes fra minimum 1,0 mio. kr. op til 2,5 mio. kr. i tilskud pr. ansøgning til bl.a. etableringsomkostninger og projektledelse i forbindelse med forberedelse og godkendelse af uddannelsesforløb. 

Hvem kan søge? 

Puljemidlerne kan søges af én eller flere kommuner og/eller regioner med mulighed for at søge i samarbejde med én eller flere uddannelsesaktører. Puljen giver også mulighed for at kommuner og regioner søger sammen i et eventuelt tværsektorielt projekt.  

Hvad kan der ansøges om støtte til?      

 • Løn til ansættelse af projektleder og deltagere i projektgruppe
 • Honorering af relevante fagpersoner og konsulenter i begrænset omfang 
 • Understøttende materialer i begrænset omfang 
 • Udgifter i forbindelse med afholdelse af og deltagelse i møder og workshops 
 • Transport efter statens laveste takst 
 • Konsulentbistand (i nødvendigt og begrænset omfang). 
 • Udvikling og formidling af materialer, der er afgørende for projektets gennemførelse 
 • Revision af projektets regnskab     

Målgruppe

Målgruppen for kompetenceløftet er kommunale og regionale sygeplejersker, SOSU-assistenter og –hjælpere, ergoterapeuter, og læger, som i dagligdagen beskæftiger sig med digitalt understøttede behandlingsforløb, hjemmemonitorering eller datadrevne teknologier i mødet med borgeren. 

Ansøgningen skal sendes underskrevet og elektronisk, til mach@sum.dk, med ssbo@sum.dk som cc. Spørgsmål kan sendes til mach@sum.dk

Puljens formål 

Puljen har til formål at øge tilskud til kompetenceløft for sundhedspersoner inden for teknologiforståelse, anvendelse af digitale teknologier og kommunikation med borgere ved digitalt understøttede behandlingsforløb. Med puljemidlerne er målet at give tilskud til projekter der skal udvikle og etablere uddannelsesforløb, moduler, kurser, eller videreudvikling af eksisterende uddannelser der kan løfte sundhedspersoners digitale kompetenceniveau.

Der er afsat 10 mio. kr. i 2018. Der ydes fra minimum 1,0 mio. kr. op til 2,5 mio. kr. i tilskud pr. ansøgning til bl.a. etableringsomkostninger og projektledelse i forbindelse med forberedelse og godkendelse af uddannelsesforløb. 

Hvem kan søge? 

Puljemidlerne kan søges af én eller flere kommuner og/eller regioner med mulighed for at søge i samarbejde med én eller flere uddannelsesaktører. Puljen giver også mulighed for at kommuner og regioner søger sammen i et eventuelt tværsektorielt projekt.  

Hvad kan der ansøges om støtte til?      

 • Løn til ansættelse af projektleder og deltagere i projektgruppe
 • Honorering af relevante fagpersoner og konsulenter i begrænset omfang 
 • Understøttende materialer i begrænset omfang 
 • Udgifter i forbindelse med afholdelse af og deltagelse i møder og workshops 
 • Transport efter statens laveste takst 
 • Konsulentbistand (i nødvendigt og begrænset omfang). 
 • Udvikling og formidling af materialer, der er afgørende for projektets gennemførelse 
 • Revision af projektets regnskab     

Målgruppe

Målgruppen for kompetenceløftet er kommunale og regionale sygeplejersker, SOSU-assistenter og –hjælpere, ergoterapeuter, og læger, som i dagligdagen beskæftiger sig med digitalt understøttede behandlingsforløb, hjemmemonitorering eller datadrevne teknologier i mødet med borgeren. 

Ansøgningen skal sendes underskrevet og elektronisk, til mach@sum.dk, med ssbo@sum.dk som cc. Spørgsmål kan sendes til mach@sum.dk

Seneste relaterede nyheder

FONDSDATA

Ansøgningsfrist

 • Afventer dato
0001-01-01T00:00:00

Kategori:

 • IT og medier
 • Sundhed og forebyggelse
 • Uddannelse

Fondstype

 • Offentlig pulje
2018-08-14T15:24:26

Sidst opdateret

 • 14. august 2018