Sundhedsstyrelsen
Islands Brygge 67
2300 København S
sst@sst.dk
+45 72 22 74 00

Kontaktpersoner:
Cecilie Aarestrup
+45 93 59 64 73
ceaa@sst.dk

Kasper Dahl
+45 72 26 94 54
kda@sum.dk

  Besøg fonden   Ansøgningsskema   tilbage

Sundhedsstyrelsen - Pulje målrettet tværfaglige ernæringsindsatser for underernærede ældre eller ældre med uplanlagt vægttab

foundation detail Fonde 12c98bca-50b6-4551-907b-a41f4b386e97 None http://fondeadmin.logicton.com/media/5624548/Sundhedsstyrelsen.png http://fondeadmin.logicton.com/media/5624548/Sundhedsstyrelsen_thumb.jpg Sundhedsstyrelsen - Pulje målrettet tværfaglige ernæringsindsatser for underernærede ældre eller ældre med uplanlagt vægttab 2018-04-05T12:12:01 42 Offentlig pulje

Regeringen og satspuljepartierne har som led i satspuljeaftalen på ældreområdet for 2018-2021 afsat midler til initiativet ”Pulje målrettet tværfaglige ernæringsindsatser for underernærede ældre eller ældre med uplanlagt vægttab”. Der er afsat i alt 13,2 mio. kr. til en ansøgningspulje til projekter i perioden 2018-2021.

Sundhedsstyrelsen inviterer derfor kommuner til at ansøge om puljemidler til at styrke kommunernes tværfaglige samarbejde om ernæringsindsatser. Puljen har til formål at afhjælpe underernæring og uplanlagt vægttab blandt ældre i plejebolig og i eget hjem.

Studier peger i retning af, at over halvdelen af ældre i plejebolig og i hjemmeplejen er i risiko for underernæring. Da underernæring og uplanlagt vægttab kan have mange årsager, er samarbejde mellem forskellige faggrupper relevant i arbejdet med ernæringsindsatser. Derfor kan kommuner i denne pulje søge midler til at styrke kommunernes tværfaglige samarbejde om ernæringsindsatser for underernærede ældre eller ældre med uplanlagt vægttab.

Projekterne skal bestå af tværfaglige, helhedsorienterede og systematiske indsatser for at forbedre ernæringstilstanden for at forebygge de sundhedsmæssige konsekvenser forbundet hermed, fx øget sygelighed, funktionsnedsættelse og risiko for sygehusindlæggelse. 

Puljen kan søges af én kommune eller flere kommuner i samarbejde, eventuelt med inddragelse af private aktører.


Se puljeopslag her.

Regeringen og satspuljepartierne har som led i satspuljeaftalen på ældreområdet for 2018-2021 afsat midler til initiativet ”Pulje målrettet tværfaglige ernæringsindsatser for underernærede ældre eller ældre med uplanlagt vægttab”. Der er afsat i alt 13,2 mio. kr. til en ansøgningspulje til projekter i perioden 2018-2021.

Sundhedsstyrelsen inviterer derfor kommuner til at ansøge om puljemidler til at styrke kommunernes tværfaglige samarbejde om ernæringsindsatser. Puljen har til formål at afhjælpe underernæring og uplanlagt vægttab blandt ældre i plejebolig og i eget hjem.

Studier peger i retning af, at over halvdelen af ældre i plejebolig og i hjemmeplejen er i risiko for underernæring. Da underernæring og uplanlagt vægttab kan have mange årsager, er samarbejde mellem forskellige faggrupper relevant i arbejdet med ernæringsindsatser. Derfor kan kommuner i denne pulje søge midler til at styrke kommunernes tværfaglige samarbejde om ernæringsindsatser for underernærede ældre eller ældre med uplanlagt vægttab.

Projekterne skal bestå af tværfaglige, helhedsorienterede og systematiske indsatser for at forbedre ernæringstilstanden for at forebygge de sundhedsmæssige konsekvenser forbundet hermed, fx øget sygelighed, funktionsnedsættelse og risiko for sygehusindlæggelse. 

Puljen kan søges af én kommune eller flere kommuner i samarbejde, eventuelt med inddragelse af private aktører.


Se puljeopslag her.

Seneste relaterede nyheder

FONDSDATA

Ansøgningsfrist

  • Afventer dato
0001-01-01T00:00:00

Kategori:

  • Samfund og velfærd
  • Sundhed og forebyggelse

Fondstype

  • Offentlig pulje
2018-08-08T11:50:11

Sidst opdateret

  • 8. august 2018