Tempi
Onkel Dannys Plads 1, 1
1711 København V
+45 53 30 09 58
kontakt@tempi.nu

  Besøg fonden   Ansøgningsskema   tilbage

Tempi - Tilskudspuljer - Musik

foundation detail Fonde c86f047e-e58c-499e-845d-4a7f7e480afc None http://fondeadmin.logicton.com/media/2901293/Tempi.png http://fondeadmin.logicton.com/media/2901293/Tempi_thumb.jpg Tempi - Tilskudspuljer - Musik 2015-07-22T18:10:37 42 Offentlig pulje

Formålet med Tempis tilskudspuljer er at bidrage til at udvikle, styrke og udbrede kendskabet til og forståelsen for det musikalske genreområde folk og world samt de beslægtede genrer og derigennem være med til at fremme musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet.

Hos Tempi er der to muligheder for at søge støtte:

 • En udviklingspulje, der kan søges til aktiviteter, der på nye måder positionerer eller formidler musik fra Tempis genreområde.

 • En pulje til international transport, der kan søges til transportudgifter i forbindelse med turnévirksomhed uden for Danmark.

 

Udviklingspuljen:

Udviklingspuljen har til formål at positionere musikken fra Tempis genreområde og styrke områdets formidlere og aktører. Puljen kan både søges til projekter i Danmark og udlandet.

Udviklingspuljen kan søges af alle med projekter inden for folk, world og beslægtede genrer. I behandlingen af ansøgninger lægges især vægt på langsigtet effekt, nytænkning og formidling til nye målgrupper.

Puljen kan søges til to konkrete typer af projekter:

 • Positioneringsprojekter, der introducerer musikken nye steder og for nye målgrupper.

 • Formidlingsprojekter, der på nye eller særligt styrkende måder formidler musikken.

 

International transport:

Puljen har til formål at styrke international turnévirksomhed for orkestre og solister. Der bevilges udelukkende tilskud til transportudgifter i forbindelse med turnévirksomhed i udlandet. Der kan bl.a. ikke søges støtte til honorering, overnatning, forsikringer eller optagelser.

Med turnevirksomhed forstås en rundrejse til en række steder med en koncert.

Puljen kan søges af alle professionelle udøvere inden for folk, world og beslægtede genrer. I behandlingen af ansøgninger lægges især vægt på nytænkning, formidling til nye målgrupper og langsigtede karrieremæssige perspektiver.

Der gives fortrinsvis tilskud til turnevirksomhed i Tempis strategiske, geografiske indsatsområder (SGI’er): 1. Skandinavien, 2. Tyskland, 3. De britiske øer, 4. Canada og de nordligste stater i USA.

Formålet med Tempis tilskudspuljer er at bidrage til at udvikle, styrke og udbrede kendskabet til og forståelsen for det musikalske genreområde folk og world samt de beslægtede genrer og derigennem være med til at fremme musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet.

Hos Tempi er der to muligheder for at søge støtte:

 • En udviklingspulje, der kan søges til aktiviteter, der på nye måder positionerer eller formidler musik fra Tempis genreområde.

 • En pulje til international transport, der kan søges til transportudgifter i forbindelse med turnévirksomhed uden for Danmark.

 

Udviklingspuljen:

Udviklingspuljen har til formål at positionere musikken fra Tempis genreområde og styrke områdets formidlere og aktører. Puljen kan både søges til projekter i Danmark og udlandet.

Udviklingspuljen kan søges af alle med projekter inden for folk, world og beslægtede genrer. I behandlingen af ansøgninger lægges især vægt på langsigtet effekt, nytænkning og formidling til nye målgrupper.

Puljen kan søges til to konkrete typer af projekter:

 • Positioneringsprojekter, der introducerer musikken nye steder og for nye målgrupper.

 • Formidlingsprojekter, der på nye eller særligt styrkende måder formidler musikken.

 

International transport:

Puljen har til formål at styrke international turnévirksomhed for orkestre og solister. Der bevilges udelukkende tilskud til transportudgifter i forbindelse med turnévirksomhed i udlandet. Der kan bl.a. ikke søges støtte til honorering, overnatning, forsikringer eller optagelser.

Med turnevirksomhed forstås en rundrejse til en række steder med en koncert.

Puljen kan søges af alle professionelle udøvere inden for folk, world og beslægtede genrer. I behandlingen af ansøgninger lægges især vægt på nytænkning, formidling til nye målgrupper og langsigtede karrieremæssige perspektiver.

Der gives fortrinsvis tilskud til turnevirksomhed i Tempis strategiske, geografiske indsatsområder (SGI’er): 1. Skandinavien, 2. Tyskland, 3. De britiske øer, 4. Canada og de nordligste stater i USA.

Seneste relaterede nyheder

FONDSDATA

Ansøgningsfrist

 • Afventer dato
0001-01-01T00:00:00

Kategori:

 • IT og medier
 • Kunst og kultur

Fondstype

 • Offentlig pulje
2018-08-08T21:41:45

Sidst opdateret

 • 8. august 2018